NCC Infrastructure

NCC Infrastructure är verksamma inom anläggningsområdet.

Affärsområde NCC Infrastructure levererar hela infrastrukturprojekt – från design och konstruktion till produktion och service – utifrån en verksamhet som är indelad i två divisioner:

Division Civil Engineering specialiserar sig på större infrastrukturprojekt som tunnlar, vägar och järnvägar, men även projekt med komplicerade betongkonstruktioner.

Division Infra Services arbetar med mindre och medelstora uppdrag inom infrastrukturområdet. Det handlar framförallt om olika typer av koncept och service. Några exempel är mark- och rörarbeten samt helhetslösningar för säkra trafikmiljöer liksom drift- och vägservice.

Affärsområdet har idag en stark position i Sverige, som tillsammans med Norge också är den främsta tillväxtmarknaden. I övriga Norden har NCC Infrastructure en mindre marknadsandel.

Kunderna återfinns framförallt inom den offentliga sektorn. Lokal närvaro är ofta ett krav, inte minst för de små och medelstora uppdragen där den lokala konkurrensen är stor. De större projekten är utsatta för internationell konkurrens och kräver specialistkompetens på hög nivå.