NCC Infrastructure

Vi bygger, renoverar och underhåller infrastruktur för resor, transporter, energi, vattenrening och anläggningar för basindustrin i Sverige, Norge och Danmark.

NCC Infrastructure driver såväl stora och komplexa projekt, som bygger och förnyar infrastruktur i lokalsamhället. Vårt arbete omfattar hela kedjan från design och konstruktion till produktion och underhåll. Några exempel på det vi bygger är vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, vindkraftverk, och produktionsanläggningar. Hos oss finns kompetens för hela VA-processen och vi bygger och installerar nyckelfärdiga vattenverk och avloppsreningsverk. Vi utvecklar också metoder och tekniker för att såväl minska klimatpåverkan som hantera klimateffekter bland annat arbetar vi med elektrifierad infrastruktur, förnyelse av ledningsnät istället för att bygga nytt, och olika dagvattenlösningar för att förebygga översvämningar.

För att skapa effektiva lösningar arbetar NCC Infrastructure i tidiga skeden och i partnering tillsammans med kunder.

  • Nettoomsättning 30 %
  • Rörelseresultat 37 %
  • Medelantal anställda 33 %