Vägtunnlar, Färöarna, Danmark

NCC bygger två vägtunnlar på Färöarna. Kontraktet är uppdelat i två delprojekt.

Färöarna är en dansk ögrupp i Atlanten ungefär mitt emellan Danmark och Island. Ögruppen består av 18 öar med en sammanlagd yta mindre än halva Gotland. Redan på 1960-talet började man bygga vägtunnlar genom öarnas branta berg. Idag finns det totalt 19 tunnlar på ögruppen. Två av dem byggdes av NCC i början av 2000-talet och går under havsbotten. Resten av vägförbindelserna mellan öarna sker med broar och färja.

Färöarnas största infrastrukturprojekt någonsin

De två nya tunnlarna byggs under havsbotten och är Färöarnas största infrastrukturprojekt någonsin.
– NCC har stor erfarenhet av att bygga tunnlar, spetskompetensen finns inom vår norska verksamhet. Och vi drar nytta av vår erfarenhet från de två vägtunnlar vi byggde på Färöarna i början av 2000-talet, säger Svante Hagman affärsområdeschef för NCC Infrastructure.

Förbättrade villkor till ögruppens näringsliv

De två nya tunnlar som NCC ska bygga går också under havsbotten och länkar samman flera av landets större städer. Tunnlarna kommer därmed att mer än halvera restiden för större delen av landets 50 000 invånare, det ger ökad livskvaliteten för medborgarna och förbättrade villkor till ögruppens näringsliv.

Till exempel kortas körsträckan mellan huvudstaden Torshavn och staden Strendur från 55 kilometer till 17 kilometer. Tunnlarna blir ungefär 11 kilometer långa vardera. Vägbanan får högst fem graders lutning men tunnlarnas lägsta punkt hamnar ändå 187 meter under havsytan.
De två tidigare underhavstunnlarna som NCC byggde på Färöarna har använts och utvärderats i mer än tio år och NCC tar med sig erfarenheten till de två nya underhavstunnlarna Eysturoyar- och Sandoyartunnlarna.
Tunnlarna ska borras genom vulkanisk bergart, vilket kräver jämförelsevis täta kontroller under byggandet. Flera av de nyckelpersoner som kommer att arbeta med projektet var med och byggde de föregående två tunnlarna.
Eysturoyartunneln byggs först. Upp till tre lastfartyg kommer under de närmaste månaderna att transportera utrustning till öarna.

NCC:s kund är företaget P/E Eystur- og Sandoyartunlar (EST), som är helägt av landstinget på Färöarna. Ordern på den första tunneln är värd 1,5 miljarder svenska kronor. Ordern på den andra tunneln är cirka 1,2 miljarder SEK med en option för kunden att inte genomföra projektet.

NCC har stor erfarenhet av att bygga tunnlar, spetskompetensen finns inom vår norska verksamhet. Och vi drar nytta av vår erfarenhet från de två vägtunnlar vi byggde på Färöarna i början av 2000-talet

“NCC har stor erfarenhet av att bygga tunnlar, spetskompetensen finns inom vår norska verksamhet. Och vi drar nytta av vår erfarenhet från de två vägtunnlar vi byggde på Färöarna i början av 2000-talet”

- Svante Hagman affärsområdeschef för NCC Infrastructure

Bild på Terje Hansen, Kommunikationschef NCC Infrastructure Foto/illustration: Erik Mårtensson
Terje Hansen

Kommunikationschef, NCC Infrastructure