Elektrifierade byggarbetsplatser

Elektrifiering av maskiner och fordon är ett område där stora nedskärningar i kodioxidutsläpp kan göras. Möjligheterna att påverka utsläppen är som störst i planeringsskedet, därför är det viktigt med rätt kompetens i rätt skede. NCC bidrar till att öka kunskapen i branschen med konkreta erfarenheter från forsknings- och pilotprojekt.

Markarbete för lager- och logistik, Albatross, Göteborg

Byggarbetsplats. I förgrunden står en byggnadsarbetare i varselkläder och kopplar in en stor kontakt i ett flyttbart kabelskåp. Kontakten sitter i en kabel som går till en grävmaskin i bakgrunden.
Byggarbetsplats: i förgrunden ser man en man i varselkläder ansluta en stor kabel i ett kabelskåp. I bakgrunden står en grävmaskin - som är ansluten med kabel till kabelskåpet.
Byggarbetsplats med grävmaskin

Företagspark Bergsbyn, Skellefteå

Drönarbild över Bergsbyns företagspark. Man ser ett stort område med byggvägar, skog och två grävmaskiner.

VA-arbete, Örbyverket, Helsingborg

Elektrisk grävmaskin på byggarbetsplats.
Grävmaskin på arbetsplats, träd och natur i bakgrunden.

Kontor, Habitat 7, Göteborg

Elektrisk pålkran på Habitat 7

– Den minskade klimatpåverkan är givetvis en enorm fördel. Vår arbetsmiljö blir också betydligt bättre när vi slipper dieselavgaser och det är helt tyst när maskinen inte pålar. En byggarbetsplats är en miljö där det förkommer mycket buller så det är viktigt att dra ner där man kan, säger Mats Andersson, pålkransmaskinist med cirka 30 års erfarenhet.

I övrigt är det inga skillnader jämfört med en konventionell maskin. Det som kan begränsa användningsområdet är vilka möjligheter respektive projekt har för att ladda pålkranens batteri. Läs hela nyheten här: Hercules elektriska pålkran ger mindre koldioxidutsläpp | NCC

– Habitat 7 är ett projekt med högt ställda hållbarhetsmål. Huset har utformats för att ge så låg klimatpåverkan som möjligt hela vägen från första skiss till samtliga materialval vilket gjorde det naturligt att ta in den elektriska pålkranen, säger Soumia El Ghazouani, fastighetsutvecklare på NCC Property Development.