Foto: Markus Hällberg, NCC.

NCC inleder test av energilager i Bergsbyns företagspark, Skellefteå

Hållbarhet står i fokus för NCC:s marketablering i Bergsbyns Företagspark när NCC tillsammans med Skellefteå Kommun påbörjat tester av energilager för effektivt nyttjande av elektriska maskiner.

Det råder full aktivitet med markförberedande arbete i Bergsbyn Företagspark i Skellefteå. Här arbetar NCC tillsammans med Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft med att säkra el till maskiner genom energilager, allt för att inte sänka effekten i nätet. Eftersom energikällorna är väderberoende påverkas elproduktionen och kan ge försämrad stabilitet och lägre elkvalitet – något som testprojektet syftar till att råda bot på.

– En fördel med energilager ute på arbetsplatser är att anläggningsarbete med elektrifierade maskiner kan genomföras var vi vill och när vi vill, även där det inte finns tillgång till el på plats. Vi undviker långa transporter av fordon och maskiner som ska laddas, vilket leder till kortare utförandetid och effektivt arbete, säger Daniel Marklund, projektchef på NCC i Skellefteå.

När NCC:s markförberedande arbete är klart finns plats för 25-35 industritomter för initiativ som ska komplettera de stora produktionsindustrierna som etableras i Skellefteå. Projektet ska CEEQUAL-certifieras enligt CEEQUAL Design & Construction, en av marknadens ledande hållbarhetscertifieringar.

– Energilagren har utvecklats och nu kan vi även jobba med frekvenshållning mot elnätet. Vi nyttjar batteriets kapacitet till att kapa dyra effekttoppar och laddar då elen kostar mindre, berättar Patrik Sundberg, affärsenhetschef på Skellefteå Kraft.

NCC har nu sex eldrivna enheter på plats, en fullstor elektrifierad grävmaskin på 25 ton, två el-bilar och två eldrivna markvibratorer. Framöver kommer också ett eldrivet krossverk för stenmaterial med egen transformator till Bergsbyn och alla enheter på arbetsplatsen kräver effektiv laddning.

– Vi kommer lära oss mycket om framdriften och hur vi på bästa sätt nyttjar elektriska maskiner. En stor fördel med elektrifiering av maskiner är reducerade bullernivåer, mindre vibrationer och mindre negativ miljöpåverkan, säger Daniel Marklund.

Samarbetet är en av projektets framgångsfaktorer, och testresultaten kommer att visa vägen för mark- och anläggningsbranschen. Projektet som drivs av NCC tillsammans med Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft har även fått stöd från Vinnova.

Energilager

Energilager används för att spara utvunnen energi som sedan kan användas vid en senare tidpunkt. Genom att utnyttja energilagring kan produktionen ske mer oberoende av konsumtionen.

CEEQUAL

CEEQUAL är en hållbarhetscertifiering för mark- och anläggningsbranschen som bedömer hur ett projekt har lyckats hantera främst miljöfrågor, men även sociala aspekter, från projektets idéstadie till färdig produkt, men tar även hänsyn till hela livscykeln med drift och underhåll.

  • Lucas Andersson, ger tummen upp för den tysta och vibrationsfria maskinen under testkörning.