Foto: Mattias Holmgren, NCC

NCC utför mark och anläggningsarbeten för Bergsbyns företagspark med fokus på hållbarhet i Skellefteå

NCC och Skellefteå kommun fortsätter i samverkan med markanläggningen för etableringen av Bergsbyns företagspark som växer fram i anslutning till Northvolt i Skellefteå.

NCC ska tillsammans med Skellefteå kommun bygga och utveckla produktionsindustriområde med Bergsbyns företagspark på 38 hektar. Uppdraget omfattar anläggning av vatten och avlopp, dagvatten, vägar, belysning och el. Företagsparken har från start haft en miljöambition.

För att säkerställa socialt och miljömässigt hållbart genomförande kommer projektet att CEEQUAL-certifieras. CEEQUAL är en hållbarhetscertifiering för mark- och anläggningsbranschen som bedömer hur ett projekt har lyckats hantera främst miljöfrågor, men även sociala aspekter, från projektets idéstadie till färdig produkt, men tar även hänsyn till hela livscykeln med drift och underhåll.

Projektet kommer också att genomföra en studie av energilager inom bygg och anläggningsarbeten med syfte att undersöka om de kan underlätta elektrifieringen av maskiner och fordon.

Ett samarbete med Vinnova under projektet, gör att vi tillsammans kan driva utveckling inom elektrifiering samtidigt som vi kan dela kunskap och lärdomar från projektet kopplat till elektrifierade maskiner.

CEEQUAL ägs och utvecklas av brittiska BRE (British Research Establishment), som också utfärdar certifieringar för systemet. Sweden Green Building Council (SGBC) är ansvariga för systemet nationellt i Sverige, vilket bland annat omfattar att erbjuda utbildningar inom CEEQUAL.

Systemet är holistiskt ur hållbarhetssynpunkt, det vill säga att det inkluderar många hållbarhetsfrågor. Indikatorerna i CEEQUAL är indelade i åtta olika indikatorkategorier;

 • Projektledning
 • Resiliens
 • Lokalsamhälle och intressenter
 • Markanvändning och ekologi
 • Landskapsutformning och kulturhistorisk miljö
 • Föroreningar
 • Resurser
 • Transporter
 • Foto: Mattias Holmgren, NCC

 • Foto: Mattias Holmgren, NCC

 • Illustration: MAF

 • Foto: Mattias Holmgren, NCC

Daniel Marklund

Projektchef, Civil North, NCC Infrastructure