Hercules elektriska pålkran ger mindre koldioxidutsläpp

Utvecklingen och användningen av eldrivna arbetsmaskiner ökar. På Habitat 7, NCC:s tredje fastighetsutvecklingsprojekt på Masthuggskajen i Göteborg, har NCC:s dotterbolag Hercules precis avslutat arbetet med grundläggning och spontning. Pålningen har gjorts med en pålkran som går på el i stället för konventionella och mer klimatintensiva drivmedel.

Många fördelar med batteridriven pålkran

– Den minskade klimatpåverkan är givetvis en enorm fördel. Vår arbetsmiljö blir också betydligt bättre när vi slipper dieselavgaser och det är helt tyst när maskinen inte pålar. En byggarbetsplats är en miljö där det förkommer mycket buller så det är viktigt att dra ner där man kan, säger Mats Andersson, pålkransmaskinist med cirka 30 års erfarenhet.

I övrigt är det inga skillnader jämfört med en konventionell maskin. Det som kan begränsa användningsområdet är vilka möjligheter respektive projekt har för att ladda pålkranens batteri.

Elpålkranen används på flera projekt

Den elektriska pålkranen har varit helt uppbokad sedan den levererades 2022. Ett av projekten där maskinerna har använts är Habitat 7 på Masthuggskajen i Göteborg.

– Habitat 7 är ett projekt med högt ställda hållbarhetsmål. Huset har utformats för att ge så låg klimatpåverkan som möjligt hela vägen från första skiss till samtliga materialval vilket gjorde det naturligt att ta in den elektriska pålkranen, säger Soumia El Ghazouani, fastighetsutvecklare på NCC Property Development.

– Det är verkligen glädjande att den är så efterfrågad. Detta är ju ett sätt för oss att kunna hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål och ett bra bidrag till den gröna omställningen i byggbranschen. Extra bra känns det ju eftersom den omedelbara arbetsmiljön för våra medarbetare är bättre då de slipper avgaser och onödigt buller. Det är en win-win, säger Andre Dennhed, platschef för Hercules vid Habitat 7 i Göteborg.

Kräver lite ändrat tankesätt

– Det tar cirka fyra timmar att ladda batteriet om man laddar med maximal kapacitet. Vi brukar ladda över natten så att vi har fullt batteri när vi kör i gång på morgonen och så brukar vi toppa upp batteriet och ladda på raster och vid pauser under dagen, säger André Dennhed.

Batteriet ska hålla i åtta timmar, men är det kallt ute eller om det är hårt i backen krävs det mer kraft. Likaså om man är på en arbetsplats där man behöver köra runt mycket för att komma i rätt position går det åt mycket kraft och då behöver man stödladda under dagen.

– När man kör med elektrisk pålkran behöver man planera dagen på ett annat sätt, det är nytt. Tidigare har vi kunnat köra på som vanligt, lägga tio minuter på att tanka diesel och sen köra på igen. Nu måste vi tänka förebyggande och planera in stunder för att ladda batteriet. Men det har man snabbt vant sig vid, säger André Dennhed.