Styrelse

NCC:s styrelse består av sju ledamöter valda av bolagsstämman. I styrelsen ingår även tre ledamöter med två suppleanter som företräder de anställda. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut och större investeringar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Alf Göransson, Chairman of NCC.
Alf Göransson

Styrelseordförande, Ordförande i ersättnings- och kompetensutskottet, Ledamot i projektutskottet

Född 1957. Internationell ekonom. Ordinarie ledamot sedan 2019, ordförande sedan 2020.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Loomis, Hexpool och  AxFast. Styrelseledamot i Sweco, Melker Schörling, Sandberg Development Group och Anticimex.
Tidigare erfarenheter bland annat: Koncernchef för Securitas, koncernchef för NCC och koncernchef för Svedala Industri.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Birgit Nørgaard, board member of NCC.
Birgit Nørgaard

Styrelseledamot, Ordförande i revisionsutskottet

Född 1958. Civilekonom, MBA. Ordinarie ledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Noresol A/S (samt koncernbolagen NRSL Holding A/S och NO Invest A/S), vice styrelseordförande i NNE A/S, Danska Statens IT Råd och Dansk Vækstkapital I. Styrelseledamot i DVS A/S, WSP Global Inc., RGS Nordic A/S, Dansk Vækstkapital II och Consolis Group SAS. Tidigare erfarenheter bland annat: koncernchef i Carl Bro A/S, COO i Grontmij NV samt CFO i Danisco Distillers A/S.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Cecilia Fasth

Styrelseledamot, Ledamot i ersättnings- och kompetensutskottet

Född 1973. Civilingenjör. Ordinarie ledamot sedan 2023. Koncernchef i Stena Fastigheter.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Fagerhult och Swegon Group. 

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Daniel Kjørberg Siraj

Styrelseledamot, Ordförande i projektutskottet, Ledamot i ersättnings- och kompetensutskottet

Född 1975. Jur.kand. Ordinarie ledamot sedan 2023. Koncernchef i OBOS.

Övriga uppdrag:

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Ida Aall Gram

Styrelseledamot, Ledamot i revisionsutskottet

Född 1977. Civilekonom. Ordinarie ledamot sedan 2024. Vd och koncernchef i Aspelin Ramm.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i A/S Høyres Hus.

Tidigare erfarenheter bland annat: Koncerndirektör för Fastighet, HR och kommunikation samt portföljdirektör inom AF gruppen, CFO i Gyldendal, Investment Manager i Orkla Eiendom, konsult McKinsey & Company Inc.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mats Jönsson, board member of NCC.
Mats Jönsson

Styrelseledamot, Ledamot i revisionsutskottet

Född 1957. Civilingenjör. Ordinarie ledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bonava, Tengbomgruppen och Lekolar samt styrelseledamot i  Assemblin.
Tidigare erfarenheter bland annat: vd och koncernchef för Coor Service Management, affärsenhetschef i Skanska Services och divisionschef i Skanska Sverige.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Simon de Château, board member of NCC.
Simon de Château

Styrelseledamot

Född 1970. Civilekonom. Ordinarie ledamot sedan 2020.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och grundare av Alma Property Partners. Styrelseledamot i Atrium Ljungberg och Akka Egendom.
Tidigare erfarenheter bland annat: Partner och vd för Sveafastigheter, partner och chef för Corporate Finance och analys på Leimdörfer.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare

Karl G Sivertsson, employee representative.
Karl G Sivertsson

Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant

Född 1961. Snickare och kranförare. Ordinarie ledamot sedan 2009. Anställd sedan 1981. Facklig förtroendeman i NCC.  Arbetstagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Byggnads region Mellannorrland samt suppleant i Byggnads förbundsstyrelse.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.

Karl-Johan Andersson, employee representative
Karl-Johan Andersson

Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant

Född 1964. Beläggningsarbetare. Ordinarie ledamot sedan 2011. Anställd sedan 1984. Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för SEKO.

Övriga uppdrag: Ordförande klubb SEKO Väg och Ban Skåne. Ordförande i SEKO förhandlingsorganisation NCC.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.

Harald Stjernström, employee representative.
Harald Stjernström

Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant

Född 1962, Projektchef inom NCC Building, avd Hus Stockholm. Ordinarie ledamot sedan 2018. Anställd sedan 1984. Facklig förtroendevald i NCC. Arbetstagarrepresentant för Ledarna.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.

Bengt Göransson, employee representative
Bengt Göransson

Suppleant, Arbetstagarrepresentant

Född 1959. Installationsledare. Suppleant sedan 2017. Anställd sedan 2013. Facklig förtroendevald i NCC. Arbetstagarrepresentant för Unionen.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.

Thomas Gustafsson

Suppleant, Arbetstagarrepresentant

Född 1963. Betongarbetare. Suppleant sedan 2022.  Anställd sedan 1988. Facklig förtroendevald i NCC samt handläggare, arbetsmiljö. Arbetstagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Övriga uppdrag: Vice ordförande i Byggnads region Öst, ordförande i Kinda-kretsen, Östergötland.

Aktieinnehav i NCC AB*. 6 B-aktier.
Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.