Styrelse

NCC:s styrelse består av åtta ledamöter valda av bolagsstämman. I styrelsen ingår även tre ledamöter med suppleanter som företräder de anställda. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut och större investeringar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Bild på Tomas Billing, ordförande i NCC:s styrelse. Foto/illustration: Sten Jansin
Tomas Billing, Ordförande

Ordförande. Född 1963. Civ.ek. Ordinarie ledamot sedan 1999 och ordförande sedan 2001. Vd i Nordstjernan AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BiJaKa AB, Centrum för rättvisa och Parkinson Research Foundation. Tidigare erfarenheter bland annat vd i Hufvudstaden AB och i Monark Bodyguard AB.

Innehav i NCC AB: 20 600 A-aktier och 105 400 B-aktier.

Bild på Viveca Ax:son Johnson, styrelseledamot NCC. Foto/illustration: Sten Jansin
Viveca Ax:son Johnson

Född 1963. Ordinarie ledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: Ordförande i Nordstjernan AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Ledamot i Bonava AB, Rosti Group AB, FPG Media AB samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Tidigare erfarenheter vice ordförande Nordstjernan 1997–2007, ordförande sedan 2007–samt olika positioner inom Nordstjernankoncernen.

Innehav i NCC AB: 59 000 B-aktier (inklusive närstående) samt 25 000 A-aktier och 31 000 B-aktier genom privat bolag.

Geir-Magne-Arstaad_NCC (002)
Geir Magne Aarstad

född 1960. Civilingenjör. Ordinarie ledamot sedan 2017 och ledamot i projektutskottet.

Övriga uppdrag: Ordförande och partner i GRAA AS. Tidigare erfarenheter bland annat: vd för AL Rahhi Contracting Company Ltd (Saudiarabien) 2009-2011, vd i Skanska Norge (2004-2009) och regionchef i Skanska Norge (2001-2004).

Innehav i NCC AB: 0.

Bild på Ulla Litzén, styrelseledamot NCC. Foto/illustration: Sten Jansin
Ulla Litzén

Född 1956. Civ.ek. och MBA. Ordinarie ledamot sedan 2008 och ordförande i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alfa Laval AB, AB Electrolux, Husqvarna AB och Ratos AB. Tidigare erfarenheter bland annat: vd i W Capital Management AB 2001–2005 och direktör i Investor AB 1996–2001.

Innehav i NCC AB: 6 900 B-aktier.

Birgit-Norgaard_NCC (002)
Birgit Nørgaard

född 1958. Civilekonom, MBA. Ordinarie ledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: Vice styrelseordförande i NNE Pharmaplan A/S, Danska Statens IT Projektråd och Danish Growth Capital 1. Styrelseledamot i DVS A/S, IMI Plc, WSP Global Inc., RGS 90 A/S och Danish Growth Capital II. Tidigare erfarenheter bland annat: koncernchef i Carl Bro A/S (2003-2010), COO i Grontmij NV (2006-2010) samt CFO och COO i Danisco Distillers A/S (1993-2000).

Innehav i NCC AB: 3 000 B-aktier.

Mats-Jonsson_NCC (002)
Mats Jönsson

född 1957. Civilingenjör. Ordinarie ledamot sedan 2017 och ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Logent och Lekolar samt styrelseledamot i Coor och Assemblin. Tidigare erfarenheter bland annat: vd och koncernchef för Coor Service Management (2004-2013), affärsenhetschef i Skanska Services (2000-2004) och som divisionschef i Skanska Sverige (1998-2000).

Innehav i NCC AB: 10 000 A-aktier.

Bild på Carina Edblad, styrelseledamot NCC. Foto/illustration: Sten Jansin
Carina Edblad

Född 1963. Civ ing. Ordinarie ledamot sedan 2014 och ordförande i projektutskottet. VD i Thomas Betong AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Svensk Betong och styrelseledamot i Hifab Group AB. Tidigare erfarenheter bland annat: 25 års erfarenhet från Skanska AB, som bland annat linjechef och stabschef inom olika verksamheter i Norden.

Innehav i NCC AB: 0.

Angela-Langemar-Olsson_NCC_400x400
Angela Langemar Olsson

Född 1970. Civilekonom. Senior Investment manager i Nordstjernan AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i WinGroup AG. Ledamot i revisionsutskottet. Tidigare erfarenheter. Angela har under femton år varit CFO på Nordstjernan AB. Tidigare var hon även koncerncontroller på Hufvudstaden AB och Assistant Controller på Swedish Match AB.

Innehav i NCC AB: 5 700 B-aktier.

Bild på Karl G Sivertsson, arbetstagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Foto/illustration: Sten Jansin
Karl G Sivertsson

Arbetstagarrepresentant

Född 1961. Snickare och kranförare. Ordinarie ledamot sedan 2009. Anställd sedan 1981. Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Byggnads region MellanNorrland samt suppleant i Byggnads förbundsstyrelse.

Innehav i NCC AB: 200 B-aktier.

Bild på Karl-Johan Andersson, arbetstagarrepresentant för SEKO. Foto/illustration: Sten Jansin
Karl-Johan Andersson

Arbetstagarrepresentant

Född 1964. Beläggningsarbetare. Ordinarie ledamot sedan 2011. Anställd sedan 1984. Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för SEKO. Övriga uppdrag: ledamot SEKO Väg och Ban Skåne. Ordförande beläggningssektion Skåne.

Innehav i NCC AB: 0.

Harald Stjernström Foto/illustration: Sten Jansin
Harald Stjernström

Arbetstagarrepresentant

Född 1962, Projektchef inom NCC Building avd Hus Stockholm. Anställd sedan 1984. Facklig förtroendevald i NCC. Arbetstagarrepresentant för Ledarna.

Bengt-Goransson_NCC (002)
Bengt Göransson (suppleant)

Arbetstagarrepresentant

Född 1959. Installationsledare. Suppleant sedan 2017. Facklig förtroendevald i NCC. Arbetstagarrepresentant för Unionen.

Innehav i NCC AB: 0.

Bild på Mats Johansson, arbetstagarrepresentant från Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Foto/illustration: Sten Jansin
Mats Johansson (suppleant)

Arbetstagarrepresentant från Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Född 1955. Snickare. Suppleant sedan 2011. Anställd sedan 1977. Byggnadssnickare och facklig förtroendevald i NCC samt handläggare arbetsmiljö. Arbetstagarrepresentant från Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Övriga uppdrag: styrelseledamot i AB Ronneby Industrifastigheter.

Innehav i NCC AB: 260 B-aktier