Styrelse

NCC:s styrelse består av sex ledamöter valda av bolagsstämman. I styrelsen ingår även tre ledamöter med suppleanter som företräder de anställda. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut och större investeringar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Stämmovalda ledamöter

Vi har sex stämmovalda ledamöter, tre kvinnor och tre män.

tomas_billing_ncc40485
Tomas Billing, Ordförande

Ordförande. Född 1963. Civ.ek. Ordinarie ledamot sedan 1999 och ordförande sedan 2001.

Vd i Nordstjernan AB. Styrelseordförande i Nobia. Styrelseledamot i BiJaKa AB och Parkinson Research Foundation. Tidigare erfarenheter bland annat vd i Hufvudstaden AB och i Monark Bodyguard AB.

Aktieinnehav i NCC AB: 20 600 A-aktier och 75 400 B-aktier.

viveca_axson_johnson_ncc40487 (1)
Viveca Ax:son Johnson

Född 1963. Ordinarie ledamot sedan 2014.

Ordförande i Nordstjernan AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål samt FPG Media AB. Ledamot i HoldCo Residential 1 AB (NCC Housing), Rosti Group AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse samt Antti Ahlström Perilliset Oy. Tidigare erfarenhet, vice ordförande Nordstjernan 1997–2007, ordförande sedan 2007–samt olika positioner inom Nordstjernankoncernen.

Aktieinnehav i NCC AB: 59 000 B-aktier (inkl. närstående) samt 25 000 A-aktier och 31 000 B-aktier genom privat bolag.

sven-olof_johansson_ncc40499 (1)
Sven-Olof Johansson

Född: 1945. Pol.mag. Ordinarie ledamot sedan 2012.

Vd och huvudägare i FastPartner AB sedan 1996. Styrelseledamot i Allenex AB och Autoropa AB. Tidigare erfarenheter bland annat egenföretagare och entreprenör.

Aktieinnehav i NCC AB: 100 000 B-aktier via bolag.

ulla_litzen_ncc40486 (1)
Ulla Litzén

Född 1956. Civ.ek. och MBA. Ordinarie ledamot sedan 2008.

Styrelseledamot i Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, Boliden AB, Husqvarna AB. Tidigare erfarenheter bland annat vd i W Capital Management AB 2001–2005 och direktör i Investor AB 1996–2001.

Aktieinnehav i NCC AB: 3 400 B-aktier

christoph_vitzthum_ncc40479 (1)
Christoph Vitzthum

Född 1969. Ekonomie magister. Ordinarie ledamot sedan 2010.

Koncernchef Oy Karl Fazer AB. Tidigare erfarenheter bland annat direktör i affärsområdet Wärtsilä Services 2009–2013, direktör i Wärtsilä Power Plants 2006–2009, vd i Wärtsilä–Propulsion 2002–2006, ekonomi- och finanschef i Wärtsilä Oyj Abp, Ship Power 1999–2002.

Aktieinnehav i NCC AB: 0 aktier.

carina_edblad_ncc40482 (1)
Carina Edblad

Född 1963. Civ ing. Ordinarie ledamot sedan 2014.

VD i Thomas Betong AB. Styrelseledamot i Hifab Group AB och Svensk Betong. 25 års erfarenhet från Skanska AB, som bland annat linjechef och stabschef inom olika verksamheter i Norden.

Aktieinnehav i NCC AB: 0 aktier.

Arbetstagarrepresentanter

lars_bergqvist_ncc40478-kopia
Lars Bergqvist

Arbetstagarrepresentant för Ledarna

Född 1951. Byggnadsingenjör. Ordinarie ledamot sedan 1991. Anställd sedan 1975.

Facklig förtroendeman i NCC. Övriga uppdrag: ordförande Byggcheferna.

Aktieinnehav i NCC AB: 1 140 A-aktier och 200 B-aktier (inkl. närstående).

kart_g_sivertsson_ncc40477
Karl G Sivertsson

Arbetstagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Född 1961. Snickare. Ordinarie ledamot sedan 2009. Anställd sedan 1981.

Facklig förtroendeman i NCC. Övriga uppdrag: vice ordförande i Byggnads region MellanNorrland samt suppleant i Byggnads förbundsstyrelse.

Aktieinnehav i NCC AB: 200 B-aktier.

karl-johan_andersson_ncc40480
Karl-Johan Andersson

Arbetstagarrepresentant för SEKO

Född 1964. Beläggningsarbetare. Ordinarie ledamot sedan 2011.

Anställd sedan 1984. Facklig förtroendeman i NCC. Övriga uppdrag: ledamot SEKO Väg och Ban Skåne. Ordförande beläggningssektion Skåne.

Aktieinnehav i NCC AB: 0 aktier.

liz_karlehem_ncc40484
Lis Karlehem (suppleant)

Arbetstagarrepresentant för Unionen

Född 1963. Teamledare Group IT. Suppleant sedan 2009.

Anställd sedan 1999.

Aktieinnehav i NCC AB: 0 aktier.

mats_johansson_ncc40481
Mats Johansson (suppleant)

Arbetstagarrepresentant från Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Född 1955. Snickare. Suppleant sedan 2011. Anställd sedan 1977.

Byggnadssnickare och facklig förtroendeman i NCC samt huvudskyddsombud. Övriga uppdrag: vice ordförande och styrelseledamot i AB Ronneby Industrifastigheter och i byggnads Region Småland/ Blekinge.

Aktieinnehav i NCC AB: 100 B-aktier.

Styrelsens sekreterare

hakan_broman_ncc40490
Håkan Broman, Sekreterare

Chefsjurist

Född 1962. Jur.kand, fil. kand. och Stanford Executive Program.

Chefsjurist i NCC AB. Styrelsens sekreterare i NCC AB sedan 2009.

Aktieinnehav i NCC AB: 4 386 B-aktier.