Styrelse

NCC:s styrelse består av sju ledamöter valda av bolagsstämman. I styrelsen ingår även tre ledamöter med två suppleanter som företräder de anställda. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut och större investeringar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Alf Göransson, Chairman of NCC. Foto/illustration: Joakim Kröger
Alf Göransson, Ordförande

Född 1957. Internationell ekonom, Ordinarie ledamot sedan 2019.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Loomis, styrelseledamot i Sweco, Attendo, Hexpol, Melker Schörling AB, Axfast, Axel Johnson inc. och Sandberg Development Group. Tidigare erfarenheter bland annat vd och koncernchef i Securitas 2007-2018 samt vd och koncernchef i NCC 2001-2007.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Geir Magne
Geir Magne Aarstad

Född 1960. Civilingenjör. Ordinarie ledamot sedan 2017 och ledamot i projektutskottet.

Övriga uppdrag: Ordförande och partner i GRAA AS. Tidigare erfarenheter bland annat: Vd för AL Rahhi Contracting Company Ltd (Saudiarabien) 2009-2011, vd i Skanska Norge (2004-2009) och regionchef i Skanska Norge (2001-2004).

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Viveca Ax:son Johnson, board member of NCC. Foto/illustration: Joakim Kröger
Viveca Ax:son Johnson

Född 1963. Ordinarie ledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: Ordförande i Nordstjernan AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Ledamot i Bonava AB, Rosti Group AB, FPG Media AB samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Tidigare erfarenheter vice ordförande Nordstjernan 1997–2007, ordförande sedan 2007–samt olika positioner inom Nordstjernankoncernen.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här, samt 41 000 B-aktier genom privat bolag.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Simon de Château, board member of NCC. Foto/illustration: Joakim Kröger
Simon de Château

Född 1970. Civilekonom. Ordinarie ledamot sedan 2020.

Övriga uppdrag: Ordförande och grundare av Alma Property Partners. Styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB, Willhem AB och Akka Egendom AB. Tidigare erfarenheter: Partner och vd för Svea Fastigheter AB, Partner och chef för Corporate Finance and Research på Leimdörfer.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare

Mats Jönsson, board member of NCC. Foto/illustration: Joakim Kröger
Mats Jönsson

Född 1957. Civilingenjör. Ordinarie ledamot sedan 2017 och ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Logent och Lekolar samt styrelseledamot i Coor och Assemblin. Tidigare erfarenheter bland annat: vd och koncernchef för Coor Service Management (2004-2013), affärsenhetschef i Skanska Services (2000-2004) och divisionschef i Skanska Sverige (1998-2000).

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Angela Langemar Olsson, member of the board of NCC. Foto/illustration: Joakim Kröger
Angela Langemar Olsson

Född 1970. Civilekonom. Ordinarie ledamot sedan 2018 och ordförande i revisionsutskottet. Senior Investment manager i Nordstjernan AB.

Övriga uppdrag: Ordförande i Sunparadise Group AG. Styrelseledamot i Bonava AB samt Sticklinge Udde AB. Ledamot i revisionsutskottet. Tidigare erfarenheter bland annat: CFO Nordstjernan AB, koncerncontroller på Hufvudstaden AB och Assistant Controller på Swedish Match AB.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Birgit Nørgaard, board member of NCC. Foto/illustration: Joakim Kröger
Birgit Nørgaard

Född 1958. Civilekonom, MBA. Ordinarie ledamot sedan 2017 och ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Noresol A/S, vice styrelseordförande i NNE A/S, Danska Statens IT Råd och Dansk Vækstkapital 1. Styrelseledamot i DVS A/S, IMI Plc, WSP Global Inc., RGS Nordic A/S och Dansk Vækstkapital II. Tidigare erfarenheter bland annat: koncernchef i Carl Bro A/S (2003-2010), COO i Grontmij NV (2006-2010) samt CFO i Danisco Distillers A/S (1993-2000).

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Karl G Sivertsson, employee representative. Foto/illustration: Joakim Kröger
Karl G Sivertsson

Arbetstagarrepresentant

Född 1961. Snickare och kranförare. Ordinarie ledamot sedan 2009. Anställd sedan 1981. Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Övriga uppdrag: styrelseledamot i Byggnads region MellanNorrland samt suppleant i Byggnads förbundsstyrelse.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.

Karl-Johan Andersson, employee representative Foto/illustration: Joakim Kröger
Karl-Johan Andersson

Arbetstagarrepresentant

Född 1964. Beläggningsarbetare. Ordinarie ledamot sedan 2011. Anställd sedan 1984. Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för SEKO.

Övriga uppdrag: Ordförande klubb SEKO Väg och Ban Skåne. Ordförande i SEKO förhandlingsorganisation i NCC.

Innehav i NCC AB: Inget innehav.

Harald Stjernström, employee representative. Foto/illustration: Joakim Kröger
Harald Stjernström

Arbetstagarrepresentant

Född 1962, Projektchef inom NCC Building avd Hus Stockholm. Anställd sedan 1984. Facklig förtroendevald i NCC. Arbetstagarrepresentant för Ledarna.

Innehav i NCC AB: Inget innehav.

Bengt Göransson, employee representative Foto/illustration: Joakim Kröger
Bengt Göransson (suppleant)

Arbetstagarrepresentant

Född 1959. Installationsledare. Suppleant sedan 2017. Facklig förtroendevald i NCC. Arbetstagarrepresentant för Unionen.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.

Mats Johansson, deputy board member of NCC. Foto/illustration: Joakim Kröger
Mats Johansson (suppleant)

Arbetstagarrepresentant från Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Född 1955. Snickare. Suppleant sedan 2011. Anställd sedan 1977. Byggnadssnickare och facklig förtroendevald i NCC samt handläggare arbetsmiljö. Arbetstagarrepresentant från Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Övriga uppdrag: styrelseledamot i AB Ronneby Industrifastigheter samt Vice ordförande i Byggnads Region Småland/Blekinge.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.