Styrelse

NCC:s styrelse består av sju ledamöter valda av bolagsstämman. I styrelsen ingår även tre ledamöter med två suppleanter som företräder de anställda. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut och större investeringar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Alf Göransson, Chairman of NCC.
Alf Göransson, Ordförande

Född 1957. Internationell ekonom, Ordinarie ledamot sedan 2019.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Loomis, Hexpool, Axfast. Styrelseledamot i Sweco, Attendo, Melker Schörling AB, Sandberg Development Group och Anticimex. Tidigare erfarenheter bland annat vd och koncernchef i Securitas 2007-2018 samt vd och koncernchef i NCC 2001-2007.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Simon de Château, board member of NCC.
Simon de Château

Född 1970. Civilekonom. Ordinarie ledamot sedan 2020.

Övriga uppdrag: Ordförande och grundare av Alma Property Partners. Styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB, Willhem AB och Akka Egendom AB. Tidigare erfarenheter: Partner och vd för Svea Fastigheter AB, Partner och chef för Corporate Finance and Research på Leimdörfer.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare

Cecilia Fasth

Född 1973. Civilingenjör. Ordinarie ledamot sedan 2023. Koncernchef i Stena Fastigheter.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Fagerhult och Swegon Group. 

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Mats Jönsson, board member of NCC.
Mats Jönsson

Född 1957. Civilingenjör. Ordinarie ledamot sedan 2017 och ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bonava, Tengbomgruppen och Lekolar samt styrelseledamot i Coor och Assemblin. Tidigare erfarenheter bland annat: vd och koncernchef för Coor Service Management (2004-2013), affärsenhetschef i Skanska Services (2000-2004) och divisionschef i Skanska Sverige (1998-2000).

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Daniel Kjørberg Siraj

Född 1975. Jur.kand. Ordinarie ledamot sedan 2023. Koncernchef i OBOS.

Övriga uppdrag:

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Angela Langemar Olsson, member of the board of NCC.
Angela Langemar Olsson

Född 1970. Civilekonom. Ordinarie ledamot sedan 2018 och ordförande i revisionsutskottet. CFO i Bonnier Group.

Övriga uppdrag: Senior Advisor i Nordstjernan samt styrelseledamot i Voxear Technologies. Ledamot i revisionsutskottet. Tidigare erfarenheter bland annat: CFO Nordstjernan AB, koncerncontroller på Hufvudstaden AB och Assistant Controller på Swedish Match AB.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Birgit Nørgaard, board member of NCC.
Birgit Nørgaard

Född 1958. Civilekonom, MBA. Ordinarie ledamot sedan 2017 och ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Noresol A/S, vice styrelseordförande i NNE A/S, Danska Statens IT Råd och Dansk Vækstkapital 1. Styrelseledamot i DVS A/S, IMI Plc, WSP Global Inc., RGS Nordic A/S och Dansk Vækstkapital II. Tidigare erfarenheter bland annat: koncernchef i Carl Bro A/S (2003-2010), COO i Grontmij NV (2006-2010) samt CFO i Danisco Distillers A/S (1993-2000).

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Karl G Sivertsson, employee representative.
Karl G Sivertsson

Arbetstagarrepresentant

Född 1961. Snickare och kranförare. Ordinarie ledamot sedan 2009. Anställd sedan 1981. Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Övriga uppdrag: styrelseledamot i Byggnads region MellanNorrland samt suppleant i Byggnads förbundsstyrelse.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.

Karl-Johan Andersson, employee representative
Karl-Johan Andersson

Arbetstagarrepresentant

Född 1964. Beläggningsarbetare. Ordinarie ledamot sedan 2011. Anställd sedan 1984. Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för SEKO.

Övriga uppdrag: Ordförande klubb SEKO Väg och Ban Skåne. Ordförande i SEKO förhandlingsorganisation i NCC.

Innehav i NCC AB: Inget innehav.

Harald Stjernström, employee representative.
Harald Stjernström

Arbetstagarrepresentant

Född 1962, Projektchef inom NCC Building avd Hus Stockholm. Anställd sedan 1984. Facklig förtroendevald i NCC. Arbetstagarrepresentant för Ledarna.

Innehav i NCC AB: Inget innehav.

Bengt Göransson, employee representative
Bengt Göransson (suppleant)

Arbetstagarrepresentant

Född 1959. Installationsledare. Suppleant sedan 2017. Facklig förtroendevald i NCC. Arbetstagarrepresentant för Unionen.

Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.

Thomas Gustafsson (suppleant)

Arbetstagarrepresentant från Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Född 1963. Betongarbetare.
Invald år: 2022

Anställd i NCC sedan 1988.
Facklig förtroendevald i NCC samt handläggare, arbetsmiljö.

Arbetstagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Övriga uppdrag: Vice ordförande i Byggnads region Öst, ordförande i Kinda-kretsen, Östergötland.

Aktieinnehav i NCC AB*. 6 B-aktier.
Innehav i NCC AB: Aktuellt aktieinnehav klicka här.