Styrelse

NCC:s styrelse består av sju ledamöter valda av bolagsstämman. I styrelsen ingår även tre ledamöter med suppleanter som företräder de anställda. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut och större investeringar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Bild på Tomas Billing, ordförande i NCC:s styrelse. Foto/illustration: Sten Jansin
Tomas Billing, Ordförande

Ordförande. Född 1963. Civ.ek. Ordinarie ledamot sedan 1999 och ordförande sedan 2001.

Vd i Nordstjernan AB. Styrelseordförande i Nobia. Styrelseledamot i BiJaKa AB och Parkinson Research Foundation. Tidigare erfarenheter bland annat vd i Hufvudstaden AB och i Monark Bodyguard AB.

Bild på Viveca Ax:son Johnson, styrelseledamot NCC. Foto/illustration: Sten Jansin
Viveca Ax:son Johnson

Född 1963. Ordinarie ledamot sedan 2014.

Ordförande i Nordstjernan AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål samt FPG Media AB. Ledamot i Bonava AB, Rosti Group AB samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Tidigare erfarenheter vice ordförande Nordstjernan 1997–2007, ordförande sedan 2007–samt olika positioner inom Nordstjernankoncernen.

Bild på Geir Magne Aarstad, styrelseledamot NCC. Foto/illustration: Sten Jansin
Geir Magne Aarstad

född 1960. Civilingenjör. Ordinarie ledamot sedan 2017.

Han är sedan 2011 ordförande och partner i GRAA AS. Geir har 30 års erfarenhet av byggbranschen, bland annat som vd för AL Rahhi Contracting Company Ltd (Saudiarabien) 2009-2011, vd i Skanska Norge (2004-2009) och regionchef i Skanska Norge (2001-2004).

Bild på Ulla Litzén, styrelseledamot NCC. Foto/illustration: Sten Jansin
Ulla Litzén

Född 1956. Civ.ek. och MBA. Ordinarie ledamot sedan 2008.

Styrelseledamot i Alfa Laval AB, Boliden AB, AB Electrolux, Husqvarna AB och Ratos AB. Tidigare erfarenheter bland annat vd i W Capital Management AB 2001–2005 och direktör i Investor AB 1996–2001.

Bild på Birgit Nørgaard, styrelseledamot NCC. Foto/illustration: Sten Jansin
Birgit Nørgaard

född 1958. Civilekonom, MBA. Ordinarie ledamot sedan 2017.

Vice styrelseordförande i NNE Pharmaplan A/S, Danska Statens IT Projektråd och Danish Growth Capital 1. Styrelseledamot i DVS A/S, IMI Plc, WSP Global Inc., Cobham Plc, RGS 90 A/S och Danish Growth Capital II. Nørgaard har innehaft ett antal ledande roller inom ett flertal branscher bland annat som koncernchef i Carl Bro A/S (2003-2010), COO i Grontmij NV (2006-2010) samt CFO och COO i Danisco Distillers A/S (1993-2000).

Bild på Mats Jönsson, styrelseledamot NCC. Foto/illustration: Sten Jansin
Mats Jönsson

född 1957. Civilingenjör. Ordinarie ledamot sedan 2017.

Styrelseordförande i Logent samt styrelseledamot i Coor och Infratek. Mats har lång erfarenhet från både bygg- och servicemanagementbranschen, bland annat som vd och koncernchef för Coor Service Management (2004-2013), affärsenhetschef i Skanska Services (2000-2004) och som divisionschef i Skanska Sverige (1998-2000).

Bild på Carina Edblad, styrelseledamot NCC. Foto/illustration: Sten Jansin
Carina Edblad

Född 1963. Civ ing. Ordinarie ledamot sedan 2014.

VD i Thomas Betong AB. Styrelseledamot i Hifab Group AB och Svensk Betong.
Tidigare erfarenheter 25 års erfarenhet från Skanska AB, som bland annat linjechef och stabschef inom olika verksamheter i Norden.

Bild på Lars Bergqvist, arbetstagarrepresentant för fackförbundet Ledarna. Foto/illustration: Sten Jansin
Lars Bergqvist

Arbetstagarrepresentant för Ledarna

Född 1951. Byggnadsingenjör. Ordinarie ledamot sedan 1991. Anställd sedan 1975.

Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för Ledarna. Övriga uppdrag: ordförande Byggcheferna.

Bild på Karl G Sivertsson, arbetstagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Foto/illustration: Sten Jansin
Karl G Sivertsson

Arbetstagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Född 1961. Snickare. Ordinarie ledamot sedan 2009. Anställd sedan 1981.

Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Byggnads region MellanNorrland samt suppleant i Byggnads förbundsstyrelse.

Bild på Karl-Johan Andersson, arbetstagarrepresentant för SEKO. Foto/illustration: Sten Jansin
Karl-Johan Andersson

Arbetstagarrepresentant för SEKO

Född 1964. Beläggningsarbetare. Ordinarie ledamot sedan 2011. Anställd sedan 1984.

Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för SEKO. Övriga uppdrag: ledamot SEKO Väg och Ban Skåne. Ordförande beläggningssektion Skåne.

Bild på Bengt Göransson, arbetstagarrepresentant för Unionen. Foto/illustration: Sten Jansin
Bengt Göransson (suppleant)

Arbetstagarrepresentant för Unionen

Född 1959. Installationsledare. Suppleant sedan 2017.

Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för Unionen.

Bild på Mats Johansson, arbetstagarrepresentant från Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Foto/illustration: Sten Jansin
Mats Johansson (suppleant)

Arbetstagarrepresentant från Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Född 1955. Snickare. Suppleant sedan 2011. Anställd sedan 1977.

Byggnadssnickare och facklig förtroendeman i NCC samt huvudskyddsombud. Arbetstagarrepresentant från Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Övriga uppdrag: vice ordförande och styrelseledamot i AB Ronneby Industrifastigheter och i byggnads Region Småland/Blekinge.

Ann-Marie_Hedbeck_beskuren
Ann-Marie Hedbeck, Sekreterare

Chefsjurist

Född: 1972. jur.kand Tillförordnad chefsjurist i NCC AB. Anställd i NCC sedan 2017.

Tidigare erfarenheter bland annat chefsjurist NCC infrastructure och chefsjurist i Skanska AB.