Vår historia på NCC

Första gången som JCC och ABV samlades under en och samma symbol var den 15 oktober 1988, när en gemensam grafisk profil lanserades.

I slutet av 1987 började Nordstjernan AB köpa aktier i det börsnoterade byggbolaget Armerad Betong Vägförbättringar (ABV). I Nordstjernan fanns vid den tiden bland annat det egna byggbolaget Johnson Construction Company, JCC.

Under våren 1988 ökade Nordstjernan sin aktieandel och från och med den 21 maj 1988 räknades ABV som dotterbolag till Nordstjernan. Vid bolagsstämman den 8 juni valdes dåvarande JCC-chefen Torsten Eriksson till vd även i ABV.

Den 9 juni 1988 skickade vd ut ett brev till samtliga 20 000 anställda och 30 000 affärskontakter med information om fusionen och det kommande integrationsarbetet.

Nästan klart i september

Arbetet med den nya organisationen var i stort sett klart den 8 september, då 475 chefer utsetts och en koncernstruktur fastställts. Vd Torsten Eriksson avgjorde frågan om huvudkontor för Nordic Construction Company, NCC, som det gemensamma bolaget skulle heta, genom att välja ABV:s huvudkontor vid Vallgatan i Solna. Fyra dagar senare börsintroducerades Nordstjernan.

Den 20 september 1988 förvärvade Nordstjernan alla aktier i NCC från JCC, och därefter överfördes byggverksamheten från JCC och ABV till NCC. JCC blev i stället dotterbolag till NCC, och bytte namn till NCC Bygg AB.

Helt färdigt i oktober

Formellt juridiskt bildades NCC-koncernen den 1 januari 1989, men första gången som JCC och ABV samlades under en och samma symbol var den 15 oktober 1988, när en gemensam grafisk profil lanserades.