Framtidens energi

Vårt behov av omställning till förnyelsebar energiproduktion ger oss som företag stora utmaningar och möjligheter.

 För att energieffektivisera Sverige bygger vi klimatsmart infrastruktur och byggnader som bidrar till ett hållbart samhälle. Övergång från ändliga energikällor som till förnyelsebara energikällor kräver allas engagemang. Vi vill vara med och bidra att utvecklar framtidens hållbara alternativ. Elnätet är en infrastruktur lika viktig som vägnätet för att samhället ska fungera. På NCC har vi lång erfarenhet av förläggning av kraftnät, vi vet hur schaktning, logistik och kabeldragning ska göras för bästa möjliga resultat.

Förnybara energikällor 

I dag har vi fokus på vind, vatten och bioenergi. Områden som påvisar allt bättre projektekonomier, bland annat till följd av pågående teknikutveckling. Vi följer också sol- och vågenergins teknikutveckling och lika så tredje och fjärde generationens kärnkraft. 

Omställningen är nödvändig och vi ser att det i större grad idag också driver investeringar till genomförande. Med oss får ni en part som kan de drivande mekanismerna bakom er investering. Vi har som stort bolag också kapacitet att assistera kring projekts finansiering.

Gemensamma mål

NCC ser betydande fördelar med att driva stora energiprojekt i samverkan då de till sin natur ofta är mycket komplexa och innehåller en mängd utmaningar som påverkar på olika sätt. I samverkansprojekt definierar vi gemensamma målsättningar, utmaningar, risker och byggbara tekniska lösningar tillsammans med vår kund. Samverkan bygger på en gemensam organisation, prioriteringar samt full transparens om både budget och utfall. Samverkan skapar också flexibilitet i projektet och möjliggör en optimal styrning under hela projektets gång. NCC:s erfarenhet är att våra kunder är som mest nöjda i samverkansprojekt och där NCC:s kompetens stått i fokus under upphandlingen. Samverkan, som är en modern arbetsform, skapar mest värde för pengarna och är en form som fler och fler kunder väljer. Läs mer om samverkan och partnering här.

Bild på Ola Daleke, chef Tung Industri, NCC Infrastructure
Ola Daleke

Affärschef Tung Industri, NCC Infrastructure