Framtidens energi

Vårt behov av omställning till förnyelsebar energiproduktion ger oss som företag stora utmaningar och möjligheter.

För att energieffektivisera Sverige bygger vi klimatsmart infrastruktur och byggnader som bidrar till ett hållbart samhälle. Övergång från ändliga energikällor som till förnyelsebara energikällor kräver allas engagemang. Vi vill vara med och bidra att utvecklar framtidens hållbara alternativ.

Förnybara energikällor 

I dag har vi fokus på vind, vatten och bioenergi. Områden som påvisar allt bättre projektekonomier, bland annat till följd av pågående teknikutveckling. Vi följer också sol- och vågenergins teknikutveckling och lika så tredje och fjärde generationens kärnkraft. 

Omställningen är nödvändig och vi ser att det i större grad idag också driver investeringar till genomförande. Med oss får ni en part som kan de drivande mekanismerna bakom er investering. Vi har som stort bolag också kapacitet att assistera kring projekts finansiering.

Samarbetsformer

Varje projekt är unikt och olika samarbetsformer kan vara aktuella. Partnering är en strukturerad samarbetsform som passar speciellt bra vid denna typ av ofta komplexa anläggningar. Vår erfarenhet och kunskap kommer bäst till sin rätt om vi inleder samarbetet tidigt i projektplaneringen. 

Bild på Ola Daleke, chef Tung Industri, NCC Infrastructure
Ola Daleke

Affärschef Tung Industri, NCC Infrastructure