Bild på en yrkesarbetare som går mellan två rör.

Bygga och renovera ledningsnät

Vi hjälper dig att se helheten. I NCC har du en partner med bred och lång erfarenhet av att bygga och renovera ledningsnät i alla typer av miljöer.

NCC har en heltäckande erfarenhet av alla typer av ledningsnät. Helhetsperspektivet är något som uppskattas av våra kunder. Oavsett vilken ledning du behöver lägga eller förnya, hjälper vi dig att hitta den metod som är mest lämpad att lösa uppgiften. 

Samarbetsformer

Med NCC som partner i ett ramavtal kan du vara trygg med att kunna tackla alla typer av utmaningar i ditt ledningsnät. I större, komplicerade projekt är ett nära samarbete från start att rekommendera. Partnering är en strukturerad samarbetsform där alla inblandade gemensamt löser en uppgift.

Hos oss finns ett brett kunnande och du behöver inte söka efter nya konsulter för olika uppdrag. Arbetar vi tillsammans över längre tid kan vi också kartlägga behoven gemensamt och se till att underhållet aldrig blir eftersatt. Du ringer och vi löser det, så enkelt är det.