Asfaltlösningar för industrier

Säkra och robusta lösningar för industrins skiftande behov

Tunga punktlaster, tung trafik, vridningar, högt slitage och osnäll trafik. Industriytor behöver tåla rätt mycket stryk och ändå fungera felfritt. 

Oavsett verksamhet hjälper vi dig att skräddarsy säkra och motståndskraftiga beläggningar som passar dina specifika behov. 

Hamnar och kajer

Rätt beläggningslösning är lika med en säkrare hamn

I starkt trafikerade hamnar konkurrerar ljudet av måsskrin och vågskvalp med högljudda lastbilar och förflyttandet av containrar. Denna höga aktivitet kräver ytbeläggningar som både är säkra och leder till ett smidigt logistikflöde. Därför är det viktigt att dessa ytor är motståndskraftiga nog för att stå emot tung statisk hjulbelastning och mekaniskt slitage. För att förebygga olyckor rekommenderar vi en jämn yta med extra halkskydd.

Vi rekommenderar

Infarter

Motståndskraftiga infarter du kan lita på

Infarter där det passerar lastbilar och andra tunga fordon kan lätt utsättas för sprickor och potthål – särskilt under perioder med stora temperaturvariationer. På NCC har säkerhet högsta prioritet. Vi erbjuder därför slitstarka, halksäkra beläggningar för att förbättra säkerheten runt din arbetsplats.

Vi rekommenderar

Är det främst personbilar som nyttjar infarten är oftast en standardmassa ett fullgott alternativ.

Är det tung trafik och man har ett högre krav på bärighet rekommenderar vi en antingen en NBS, vilket är en standardmassa med tillsatsmedel för ökad stabilitet och deformationsmotstånd eller vår egenutvecklade ViacoTop som är en slitstark och stabil beläggning med hög friktion, anpassad för tung trafik.

Industrigolv/lagergolv

Ett funktionellt lager börjar på golvnivå

Det finns mycket du kan göra för att se till att arbetet i ditt lager löper så smidigt och säkert som möjligt. Här kan du dra nytta av vår långa erfarenhet inom logistik. Tillsammans hittar vi den bästa tänkbara lösningen. Det kan handla om att få en golvnivå som gör att dina varor och produkter kan lagras säkert eller att välja en ljusare golvnyans för att få en bättre översikt. Vi ser till att du får en halkskyddad yta som är lätt att rengöra och som samtidigt är motståndskraftig mot mekaniskt slitage, kemisk erosion och punktbelastning.

Vi rekommenderar

Maskindepå/maskinlager

Dags att ge dina hårt arbetande maskiner det hem de förtjänar?

Behöver golvet i din maskindepå lite extra uppmärksamhet? Vi hjälper dig att konstruera en yta som tål tung statisk hjulbelastning, oljeutsläpp och kemisk erosion. Med vår hjälp får du en motståndskraftig yta som är enkel att rengöra och kräver minimalt med underhåll – helt enkelt en drömtillvaro för dina maskiner!

Vi rekommenderar

Entréer

En välfungerande entré är porten till ditt företag

Det första intrycket är viktigt. Vägbeläggningen runt en industrianläggning är utsatt för ständigt slitage, vilket kräver motståndskraftiga lösningar. Med genomtänkta skikt av material – inklusive halkförebyggande – och praktiska funktioner som färgad asfalt och kantstenar ser vi till att trafiken flyter smärtfritt både in och ut.

Vi rekommenderar

För entréer med mestadels gångtrafik är oftast en standardmassa ett fullgott alternativ.

Har du andra krav eller önskemål rekommenderar vi våra egenutvecklade produkter ur Viaco-serien med olika egenskaper utifrån användningsområde. Samtliga kännetecknas av lång livslängd och låga underhållskostnader.

Varför inte höja intrycket ytterligare med grönytor, stensättning och belysning i anslutning till entrén. Ta kontakt med oss lokalt och se vad vi kan erbjuda.

Personalparkering

Visa att du bryr dig om dina anställda redan när de parkerar

Nöjda medarbetare är en förutsättning för en välfungerande logistikverksamhet. Tänk på att deras arbetsdag ofta börjar på personalparkeringen. Vi ser till att beläggningen står emot kraftig nederbörd och du kan lita på att vi alltid sätter säkerheten i första rummet och anlägger ytor som är tydligt markerade och halksäkra på vintern. Personalparkeringar används ofta även av besökare och kan därför vara det första intrycket de får av ditt företag.

Vi rekommenderar

Ska du som fastighetsägare anlägga en ny parkering eller göra en renovering av befintlig yta är oftast en standardmassa ett fullgott alternativ.

Ska du som fastighetsägare anlägga en ny parkeringsyta och samtidigt har ett behov av att hantera dagvattnet så har vi lösningen med våra egenutvecklade specialprodukter.

Har du behov av ett lättare underhåll av befintlig yta i form av sprickor eller ”potthål” så erbjuder vi kostnadseffektiv och snabb service.

Skicka en förfrågan

Ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan och beskriv så noga du kan vad du vill ha hjälp med. Ladda gärna upp bilder och skisser så att vi kan ge dig ett så träffsäkert pris som möjligt.

Läs mer om vår integritetspolicy.