Beläggning för lager- och logistiklokaler

Lägg grunden till funktionella lager- och logistikytor

Ytor inom lager och logistik måste tåla mycket tung statisk belastning och samtidigt stå emot högt mekaniskt slitage, de ska vara motståndskraftiga och gjorda för att hålla i längden och tåla höga krav på bärighet. 

Rätt konstruerade ytor och beläggningar som håller i längden gör att verksamheten kan flyta smidigare och mer effektivt. Här presenterar vi olika lösningar och ger dig råd om vad du ska tänka på i och runt ditt logistikcenter.

Låt oss hjälpa dig. Kontakta oss för att diskutera dina behov så tar vi fram en lösning som är skräddarsydd för dig. Här kan du läsa om ett av våra jobb, i Örebro och Norrköping. 

Infarter

Infarter för effektiv logistik

En välkonstruerad infart är A och O för en fungerade distribution till och från ditt logistikcenter. Infarter där det ständigt passerar lastbilar och andra tunga fordon har en benägenhet att få sprickor och potthål – särskilt under tider med stora temperaturvariationer. NCC erbjuder slitstarka, halksäkra beläggningar för att förbättra säkerheten runt din arbetsplats och på så sätt undvika onödiga avbrott i transportflödet.

Vi rekommenderar

Är det främst personbilar som nyttjar infarten är oftast en standardmassa ett fullgott alternativ.

Är det tung trafik och man har ett högre krav på bärighet rekommenderar vi en antingen en NBS, vilket är en standardmassa med tillsatsmedel för ökad stabilitet och deformationsmotstånd eller vår egenutvecklade ViacoTop som är en slitstark och stabil beläggning med hög friktion, anpassad för tung trafik.

Entréer

Skapa den entré som ditt företag förtjänar

Du får bara en chans att göra ett gott första intryck. Vi hjälper dig att göra det bästa av entrén till ditt logistikcenter och tar då hänsyn till både estetik och funktion. Entrén är ett område med högt slitage, vilket kräver slitstarka lösningar. Med genomtänkta skikt av material – inklusive halkförebyggande – och praktiska funktioner som färgad asfalt och kantstenar ser vi till att trafiken flyter smärtfritt både in och ut. Skapa den entré som ditt företag förtjänar

Vi rekommenderar

För entréer med mestadels gångtrafik är oftast en standardmassa ett fullgott alternativ.

Har du andra krav eller önskemål rekommenderar vi våra egenutvecklade produkter ur Viaco-serien med olika egenskaper utifrån användningsområde. Samtliga kännetecknas av lång livslängd och låga underhållskostnader.

Varför inte höja intrycket ytterligare med grönytor, stensättning och belysning i anslutning till entrén. Ta kontakt med oss lokalt och se vad vi kan erbjuda.

Lagringsutrymmen

Lagringsutrymmen är själva kärnan i varje logistikcenter

Lagrar du tunga containrar? Då vet du att lagring är lite av ett konststycke. Ytan måste tåla mycket tung statisk belastning och samtidigt stå emot högt mekaniskt slitage. I vissa fall kan värme som orsakas av mikrobiologiska processer också ge upphov till skador. Är du inte säker på hur du löser dessa utmaningar kan du lita på vår långa erfarenhet av att utveckla hållbara lagringslösningar som är skräddarsydda efter våra kunders specifika behov.

Vi rekommenderar

Lastkajer

Lastkajer som klarar alla eventualiteter

Tunga lastbilar och varma, grova däck sliter på beläggningar mer än man kanske tror. Skulle man av misstag tappa tung last måste beläggningen vara hård nog för att inte spricka. Därför måste lastkajer byggas med särskild omsorg. För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att du väljer en hårdare och mer motståndskraftig beläggning än på andra ytor i ditt företag. Eftersom lastytor måste tåla tung statisk belastning och mekaniskt slitage är det alltid klokt att färgmarkera dem så att man tydligt ser var lossningen ska ske.

Vi har alla resurser för att hjälpa dig att konstruera den motståndskraftiga och hållbara beläggning som du behöver. För smidigare lastning och lossning rekommenderar vi att du tar en titt på några av våra färgprodukter. Kontakta oss så diskuterar vi vilket alternativ som passar dig bäst.

Vi rekommenderar

Maskindepå/maskinlager

Ge dina hårt arbetande maskiner ett stabilt underlag

Golv i maskindepåer förtjänar lite extra uppmärksamhet. Vi hjälper dig att konstruera en yta som tål tung statisk hjulbelastning, oljeutsläpp och kemisk erosion. Med vår hjälp får du en motståndskraftig yta som är enkel att rengöra och kräver minimalt med underhåll – helt enkelt en drömtillvaro för dina maskiner!

Personalparkering

Visa att du bryr dig om dina anställda redan när de parkerar

Nöjda medarbetare är en förutsättning för en välfungerande logistikverksamhet. Tänk på att deras arbetsdag ofta börjar på personalparkeringen. Vi ser till att beläggningen står emot kraftig nederbörd och du kan lita på att vi alltid sätter säkerheten i första rummet och anlägger ytor som är tydligt markerade och halksäkra på vintern. Personalparkeringar används ofta även av besökare och kan därför vara det första intrycket de får av ditt företag.

Vi rekommenderar

Ska du som fastighetsägare anlägga en ny parkering eller göra en renovering av befintlig yta är oftast en standardmassa ett fullgott alternativ.

Ska du som fastighetsägare anlägga en ny parkeringsyta och samtidigt har ett behov av att hantera dagvattnet så har vi lösningen med våra egenutvecklade specialprodukter.

Har du behov av ett lättare underhåll av befintlig yta i form av sprickor eller ”potthål” så erbjuder vi kostnadseffektiv och snabb service.

Hamnar och kajer

Effektiv logistik börjar på golvnivå

Med en ständig ström av tunga lastbilar som lyfter och förflyttar tunga containrar utgör hamnar en utmanande arbetsmiljö. Smidigt fungerade logistik går hand i hand med säkerhet, vilket innebär att valet av beläggning är mycket viktigt. Den måste vara motståndskraftig nog för att stå emot både tung statisk hjulbelastning och mekaniskt slitage. För att förebygga olyckor rekommenderar vi en jämn yta med extra halkskydd.

Vi rekommenderar

NCC Strongphalt

EAF-ballast

Industrigolv/lagergolv

Lagergolv du kan lita på

För ett välfungerande lager är det många olika faktorer som spelar in. Motståndskraftiga och jämna ytor är en avgörande faktor i detta komplexa pussel. Tillsammans hittar vi den bästa tänkbara lösningen. Det kan handla om att få en golvnivå som gör att dina varor och produkter kan lagras säkert. En ljusare golvnyans hjälper personalen att få en bättre överblick. Vi ser till att du får en halkskyddad yta som är lätt att rengöra och som samtidigt är motståndskraftig mot mekaniskt slitage, kemisk erosion och punktbelastning.

Vi rekommenderar

Skicka en förfrågan

Ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan och beskriv så noga du kan vad du vill ha hjälp med. Ladda gärna upp bilder och skisser så att vi kan ge dig ett så träffsäkert pris som möjligt.

Läs mer om vår integritetspolicy.