Asfaltering logistikplan Norrköping

Logistikplaner med hög andel återvunnen asfalt

NCC har i uppdrag av Kanonaden AB utrustat logistikplaner och parkeringsplatser i Örebro och Norrköping med stora volymer asfalt med hög andel återvunnen asfalt.

NCC hade tre uppdrag åt samma kund där ett antal logistikplaner och parkeringsplatser i Örebro och Norrköping skulle beläggas med stora volymer asfalt: 8 500 ton, 7 500 ton och 5000 ton.  

Som mest lades ca 1 200 ton asfalt ut på en dag i Norrköping, vilket möjliggjordes tack vare 6 bilar och närhet till asfaltverket. Hela uppdraget i Norrköping om dryga 5000 ton gjordes på endast sex dagar.  

NCC föreslog massor med hög andel återvunnen asfalt

I det underlag kunden lämnade stod definierat en viss typ av asfalt. För att komma ner i klimatavtryck föreslog NCC istället andra typer av massor med en högre halt återvunnen asfalt. Asfaltmassorna som användes bestod av ca 40% återvunnen asfalt, så kallad RAP - en vinst för både miljö och ekonomi. 

Bättre möjligheter för återvunnen asfalt

100 procent återvunnen asfalt går inte att lägga ut. De kvalitetskrav kunderna ställer på slutresultatet sätter begränsningar, det går inte att få till samma slittålighet och hållfasthet som krävs genom att använda gammal asfalt. 

Godkända borrprover för beläggningstjocklek och hålrumshalt har gjorts efter den provtagningsplan NCC arbetat fram.