Hylliebadet Malmö

NCC har byggt Malmös nya badhus som är ett spännande besöksmål och har en viktig placering i området som knyter samman den befintliga bebyggelsen med den nya.

Anläggningen är på 11000 m2 och ersätter delvis Malmös tidigare anläggning Aqua-kul.

Samtliga utrymmen är tillgängliga för rörelsehindrade. Fönstren är placerade så att ljuset släpps in samtidigt som badgästerna får utsikt mot gröna omgivningar. Stort fokus har varit att göra anläggningen energieffektiv och detta har påverkat många lösningar. Ytterväggarna som består av en infärgad betong med ett blästrat mönster är t.ex. försedda med extra isolering. Andra lösningar är bl.a. solfångare på taket och en reningsteknik som minimerar energiförluster.

Hylliebadet är anpassat att ta emot 300 000 besökare per år och består av:

  • 50 m bassäng delbar till två 25 m bassänger
  • 2 undervisningsbassänger varav en med höj och sänkbar botten
  • Familjebad med två rutschbanor Magic Eye och Black Hole
  • Relaxavdelning med bastu och 3 bassänger
  • Friskvårdslokaler
Hans Ericsson_1
Hans Ericsson

Affärschef Bad, Vatten & Miljöteknik, NCC Infrastructure