Foto: Klas Andersson
Badhus i rött tegel med grön park utanför.

Burlövsbadet, Arlöv

I partnering med Burlövs kommun har NCC byggt nya Burlövsbadet i Arlöv, strax norr om Malmö. Det nya badet tas i drift våren 2022.

Burlöv är idag en av Sveriges mindre kommuner, men om 20 år räknar man med att ha fördubblats från 19 000 till 40 000 invånare. Detta tack vare de fyra nya järnvägsspår som byggs mellan Malmö och Lund, av NCC i joint venture med OHL, samt den nya pendeltågsstation som byggs i Burlöv. I anslutning till den nya stationen planerar kommunen för ett nytt stort bostadsområde där det nya badhuset är en viktig del. 

Ny Burlövsbadet ligger nära den nya tågstationen, mellan det nya fyrspåret och kommunens gamla badhus från 1971. Det gamla badhuset har varit i drift under hela byggtiden, men är uttjänt och kommer att rivas under våren 2022.

Burlöv har en aktiv simklubb som tillsammans med kommunen varit delaktiga i utformningen av den nya simhallen, som kommer att bli en viktig och levande mötesplats. Burlövsbadet är dimensionerat för 200 000 besökare per år.

 • Entrén. Foto: NCC

 • 50-metersbassängen. Foto: Klas Andersson

 • 50-metersbassängen. Foto: Klas Andersson

 • Reception. Foto: Klas Andersson

 • Bastu. Foto: Klas Andersson

 • Barnbassängen. Foto: Klas Andersson

 • Multibassängen. Foto: Klas Andersson

 • Undervisningsbassängen. Foto: Klas Andersson

 • 50-metersbassängen. Foto: Klas Andersson

 • 50-metersbassängen. Foto: NCC

 • NCC:s projektchef Lars Svensson och installationssamordnare Lars-Åke Skystedt. Foto: NCC

 • Exteriör. Foto: Klas Andersson

Bild på Magnus Jarebrant, affärschef Malmö/Lund, NCC Building.
Magnus Jarebrant

Affärschef, Syd, NCC Building Sweden