Foto: Klas Andersson
Badhus i rött tegel med grön park utanför.