Investor Relations

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklings- företagen med en omsättning på 54 Mdr SEK och 14 500 medarbetare.

IR-frågor: ir@ncc.se

Börsinformation

Delårsrapport  1 januari – 30 september 2017

Lägre omsättning och resultat för NCC i tredje kvartalet

Halvårsrapport januari–juni 2017

NCC:s rörelseresultat i det andra kvartalet var något lägre än föregående år

Förbättrat resultat för NCC till följd av bra utfall från fastighetsutvecklingsaffären

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group