Koncernledningens arbete

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möte en gång per månad.

NCC:s koncernledning består av vd, cheferna för NCC Infrastructure, NCC Building Sweden, NCC Building Nordics, NCC Industry och NCC Property Development, ekonomi- och finansdirektör samt chef för affärsutveckling och IT.

Utökad ledningsgrupp

Följande roller kommer att vara en del av en utökad ledningsgrupp: inköpsdirektör, personaldirektör, chefsjurist samt kommunikationsdirektör.

VD

Styrelsen har upprättat instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Maria Grimberg, Head of Communication. Foto/illustration: Joakim Kröger
Maria Grimberg

Head of Communication, NCC Group