Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Hantering av operationella, strategiska och finansiella risker är en grundförutsättning för NCC:s verksamhet och effektiv riskhantering en nödvändighet för ett stabilt och lönsamt företag. Riskhanteringen syftar till att identifiera risker, värdera effektiviteten av befintliga kontroller samt stärka och utveckla förebyggande åtgärder.

Hantering av operationella, strategiska och finansiella risker är en grundförutsättning för NCC:s verksamhet och effektiv riskhantering en nödvändighet för ett stabilt och lönsamt företag.

Riskhanteringen syftar till att identifiera risker, värdera effektiviteten av befintliga kontroller samt stärka och utveckla förebyggande åtgärder.

NCC har gjort en värdering av bolagets risker och beskriver nedan de risker som anses mest sannolika och som beräknas ha störst potentiell påverkan på NCC:s möjligheter att uppnå mål på kort och lång sikt.