Rapporter & publikationer NCC

Här hittar du NCC:s årsredovisningar och delårsrapporter.

Maria Grimberg, Head of Communication. Foto/illustration: Joakim Kröger
Maria Grimberg

Head of Communication, NCC Group