Rapporter & publikationer NCC

Här hittar du NCC:s årsredovisningar och delårsrapporter.

Årsredovisning 2021

Digital one pager 2021
Årsredovisning 2021 (pdf)
Årsredovisning 2021 med bokmärken (pdf)

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group