Rapporter & publikationer NCC

Här hittar du NCC:s årsredovisningar och delårsrapporter.

Årsredovisning 2022

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group