Kronløbsøen

Delårsrapporter 2022

Delårsrapport fjärde kvartalet och helåret 2022

NCC:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 offentliggjordes tisdagen den 1 november 2022.

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

NCC:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 offentliggjordes tisdagen den 1 november 2022.

Delårsrapport andra kvartalet 2022

NCC:s delårsrapport för det andra kvartalet 2022 offentliggjordes tisdagen den 19 juli 2022.

Delårsrapport första kvartalet 2022

NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2022 offentliggjordes torsdagen den 28 april 2022.