Delårsrapporter 2021

Delårsrapport fjärde kvartalet och helåret 2021

NCC:s delårsrapport publicerades den 2/2 2022, kl 07.10. I samband med publikationen hölls NCC:s presentation.

Delårsrapport tredje kvartalet 2021

NCC:s delårsrapport publicerades den 2/11 kl 07.10. I samband med publikationen hölls NCC:s presentation.

Delårsrapport andra kvartalet 2021

NCC:s delårsrapport publicerades den 21/7 kl 07.10. I samband med publikationen hölls NCC:s presentation.

Delårsrapport första kvartalet 2021

NCC:s delårsrapport publicerades den 28/4 kl 07.10. I samband med publikationen hölls NCC:s presentation.