Återköpsprogram

Här återfinns information om återköp av egna aktier inom NCC.

Återköpsprogram 2022

Styrelsen för NCC AB har beslutat att nyttja bemyndigandet från årsstämman 2022 om att återköpa egna B-aktier i syfte att anpassa NCC:s kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov. Programmet inleddes den 11 maj 2022 och går att läsa mer om här, mer information återfinns i detta pressmeddelande.

Information om de löpande återköpen publicerades veckovis i pressmeddelande från NCC. Följ våra pressmeddelanden här. 

Programmet avslutades vecka 46, 2022,  mer information finns i detta pressmeddelande