Orderingång 2020

Här redovisas NCC-koncernens kommunicerade orderingång över 150 MSEK för affärsområde Building Sweden, Building Nordics och Infrastructure. Läs mer om ordern i respektive pressmeddelande.