NCC bygger Manglerud badhus i Oslo

NCC Building har startat bygget av Mangleruds bad- och aktivitetshus utanför Oslo som byggs på uppdrag av Undervisningsbygg KF. Kommunstyrelsen i Oslo beslutade om byggstart den 6 maj i år. Ordervärdet uppgår till cirka 370 miljoner kronor.

Illustration: Asplan Viak

– Vi har sett fram emot att komma igång med att bygga den här anläggningen, som kommer att bestå av tre bassänger och skapa utrymme för en rad fritidsaktiviteter.  Tillsammans med byggherren och dennes rådgivare har vi utvecklat ett projekt jag är övertygad om kommer att vara till stor glädje för stadens invånare, säger Roger Nygård, chef för NCC Building Norge.

NCC:s kunskap och erfarenhet av badanläggningar var avgörande för att få uppdraget. NCC började sin satsning på badanläggningar 2005 och har ett väl beprövat koncept med lösningar, leverantörer och underentreprenörer, utöver egna specialiserade projektledare, yrkesspecialister och hantverkare.

– Under planeringsfasen har vi arbetat med att hitta de bästa lösningarna som tillvaratar kommunens intressen, med fokus på kostnader, kostnadskontroll och kvalitet, säger Gunnar Ulvestad, områdeschef och ledare för NCC:s satsning på badanläggningar i Norge.

Mangleruds bad genomförs som en totalentreprenad med samverkan under hela projektet. Under hela byggtiden kommer det att ställas hårda miljökrav, bland annat ska byggarbetsplatsen vara utsläppsfri och badanläggningen byggs efter passivhus-standarden.

Projektet planeras vara klart i juni 2022 och orderregistreras i affärsområde NCC Building Nordics i det andra kvartalet 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Rasin, t f presschef NCC, 072-242 70 97, anna.rasin@ncc.se
N
CC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.