Delårsrapporter 2013

Bokslutskommuniké 2013, publicerad 30 januari

Delårsrapport tredje kvartalet 2013, publicerad 25 oktober

Delårsrapport andra kvartalet 2013, publicerad 16 augusti

Delårsrapport första kvartalet 2013, publicerad 3 maj

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group