NCC:s revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning, koncernredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses högst tre auktoriserade revisorer med högst tre suppleanter. Registrerat revisionsbolag kan även utses till revisor i bolaget.

Valberedningen nominerar revisorer. Mandattiden för nuvarande revisorer är ett år.

På årsstämman 2017 valdes till revisorer det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Håkan Malmström. Revisionsbolaget valdes till och med utgången av årsstämman 2018.

Bild på Johan Bergman, chef Investor Relations. Foto/illustration: Sten Jansin
Johan Bergman

Investor Relations, NCC Group