NCC:s revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning, koncernredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses högst tre auktoriserade revisorer med högst tre suppleanter. Registrerat revisionsbolag kan även utses till revisor i bolaget.

Valberedningen nominerar revisorer. Mandattiden för nuvarande revisorer är ett år.

På årsstämman 2016 valdes till revisor det registrerade revisionsbolaget EY (Ernst & Young AB), med huvudansvarig revisor Mikael Ikonen. Revisionsbolaget valdes till och med utgången av årsstämman 2017.

Johan_Bergman_2010_NCC659
Johan Bergman

Investor Relations, NCC Group

Besöksadress: Vallgatan 3, Solna
Postal Address: 170 80, Solna