Delårsrapporter 2018

Delårsrapport fjärde kvartalet och helårsrapport 2018

Delårsrapporten publicerades den 29/1 kl 18.10:

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

NCC:s delårsrapport publicerades den 25/10 kl 07.10. 

Delårsrapport andra kvartalet 2018

NCC:s delårsrapport publicerades den 18/7 kl 07.10. I samband med publikationen hölls NCC:s presentation.

Delårsrapport första kvartalet 2018

NCC:s delårsrapport publicerades den 25/4 kl 08.00. I samband med publikationen hölls NCC:s presentation.