Marknadskommentar vid delårsrapport Q1, 2023

NCC påverkas generellt av den allmänna konjunkturen och utvecklingen av BNP. Kostnadsökningar och stigande räntor har en dämpande effekt på marknaden. På sikt leder högre priser till minskad efterfrågan. Stigande räntor påverkar också intresset för investeringar i nya fastigheter. Marknaden för bostäder och kontor påverkas mest påtagligt av det ekonomiska läget.

Samtidigt är de långsiktiga marknadsförutsättningarna för entreprenadverksamhet, fastighetsutveckling och industriverksamhet i Norden fortsatt goda. Det finns stora planerade industrisatsningar i delar av Sverige. Det finns en underliggande efterfrågan på samhällsbyggnader som exempelvis skolor, fängelser, sjukhus och äldreboenden.

Urban tillväxt och framväxt av nya tillväxtregioner driver satsningar på stadsnära infrastruktur som vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt energilösningar. Generellt är också marknaden för renovering och ombyggnad god. Det finns en underliggande efterfrågan på bostäder som dock påverkas av det ekonomiska läget.

De länder där NCC har infrastrukturverksamhet har ambitiösa planer och satsningar på såväl nybyggnad som renovering och underhåll av nationell och regional infrastruktur. Efterfrågan på asfalt och stenmaterial drivs av investeringar i infrastruktur och underhåll.