Marknadskommentar vid delårsrapport Q3, 2021

De långsiktiga marknadsförutsättningarna för entreprenadverksamheten och industriverksamheten i Norden är goda. Det finns en underliggande stabil efterfrågan på samhällsbyggnader som exempelvis skolor, sjukhus och äldreboenden och på bostäder, drivet av tillväxt och utveckling i storstadsregionerna och kring andra tillväxtregioner. Detta driver också satsningar på stadsnära infrastruktur som vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt energilösningar. Generellt är också marknaden för renovering och ombyggnad god. Det är också stort intresse för investeringar i fastigheter.

På infrastrukturområdet har Norge, Sverige och Danmark ambitiösa och omfattande infrastrukturplaner för långsiktiga offentliga satsningar på såväl nybyggnad som renovering och underhåll av nationell och regional infrastruktur. Efterfrågan på asfalt och stenmaterial drivs av en god marknad för infrastruktur och underhåll.

NCC påverkas generellt av den allmänna konjunkturen och utvecklingen av BNP. I Sverige kan marknadsförutsättningarna komma att påverkas om det uppstår cementbrist.