Marknadskommentar vid delårsrapport Q3, 2022

NCC påverkas generellt av den allmänna konjunkturen och utvecklingen av BNP. Kostnadsökningar och stigande räntor har en dämpande effekt på marknaden. Under det tredje kvartalet har effekterna blivit mer påtagliga med stigande priser, särskilt på vissa insatsvaror och energi. På sikt leder högre priser till minskad efterfrågan. Stigande räntor påverkar också intresset för investeringar i nya fastigheter.

Samtidigt är de långsiktiga marknadsförutsättningarna för entreprenadverksamhet, fastighetsutveckling och industriverksamhet i Norden fortsatt goda. Det finns stora planerade industrisatsningar i delar av Sverige. Det finns en underliggande efterfrågan på samhällsbyggnader som exempelvis skolor, sjukhus och äldreboenden samt bostäder, drivet av tillväxt och utveckling i storstadsregionerna och kring andra tillväxtregioner. Detta driver också satsningar på stadsnära infrastruktur som vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt energilösningar. Generellt är också marknaden för renovering och ombyggnad god.

De länder där NCC har infrastrukturverksamhet har ambitiösa planer och satsningar på såväl nybyggnad som renovering och underhåll av nationell och regional infrastruktur. Efterfrågan på asfalt och stenmaterial drivs av investeringar i infrastruktur och underhåll.