Delårsrapporter 2017

Bokslutskommuniké 2017 

NCC:s bokslutskommuniké publicerades den 25/1 kl 08.00. I samband med publiceringen håller NCC en presentation:

Delårsrapport tredje kvartalet 2017 1 januari - 30 september

NCC:s delårsrapport publicerades den 26/10 kl 08.00. I samband med publiceringen höll NCC en presentation:

Delårsrapport andra kvartalet 2017 1 januari - 30 juni

NCC:s halvårsrapport publicerades den 19/7 kl 08.00. I samband med publikationen hålls NCC:s presentation.

Delårsrapport första kvartalet 2017 1 januari - 31 mars

NCC:s delårsrapport publicerades den 28/4 kl 08.00. I samband med publikationen hölls NCC:s presentation.