Bolagsstyrning

NCC AB styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning.