Valberedning

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå årsstämman val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till dessa, ordförande på årsstämma samt förslag till revisorer och arvode till dessa.

Vid årsstämman 2020 utsågs följande valberedning;

  • Viveca Ax:son Johnson (ordförande i valberedningen), styrelseordförande i Nordstjernan AB
  • Simon Blecher, förvaltare Carnegie Fonder och
  • Anders Oscarsson, aktiechef AMF/AMF Fonder
  • Mats Gustafsson, förvaltare Lannebo Fonder

 

Maria Grimberg_Utokad_Ledningsgrupp
Maria Grimberg

Head of Communication, NCC Group