Valberedning

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå årsstämman val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till dessa, ordförande på årsstämma samt förslag till revisorer och arvode till dessa.

Vid årsstämman 2016 utsågs följande valberedning;

  • Viveca Ax:son Johnson (ordförande i valberedningen), styrelseordförande i Nordstjernan AB
  • Johan Strandberg, analytiker, SEB fonder och
  • Anders Oscarsson, aktiechef AMF/AMF Fonder.

Styrelsens ordförande, Tomas Billing, är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt.

 

Johan_Bergman_2010_NCC659
Johan Bergman

Investor Relations, NCC Group

Besöksadress: Vallgatan 3, Solna
Postal Address: 170 80, Solna