Valberedning

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå årsstämman val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till dessa, ordförande på årsstämma samt förslag till revisorer och arvode till dessa.

Valberedningen består av följande:

  • Trond Stabekk, CFO, OBOS, Ordförande
  • Simon Blecher, förvaltare Carnegie Fonder
  • Anna Magnusson, ägaransvarig, Första AP-fonden