Valberedning

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå årsstämman val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till dessa, ordförande på årsstämma samt förslag till revisorer och arvode till dessa.

Valberedningen består av följande:

  • Peter Hofvenstam (ordförande i valberedningen), verkställande direktör Nordstjernan
  • Simon Blecher, förvaltare Carnegie Fonder
  • Trond Stabekk, CFO, OBOS

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@ncc.se senast den 31 december 2023.