Valberedning

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå årsstämman val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till dessa, ordförande på årsstämma samt förslag till revisorer och arvode till dessa.

Vid årsstämman 2017 utsågs följande valberedning;

  • Viveca Ax:son Johnson (ordförande i valberedningen), styrelseordförande i Nordstjernan AB
  • Johan Strandberg, analytiker, SEB fonder och
  • Anders Oscarsson, aktiechef AMF/AMF Fonder.

Styrelsens ordförande, Tomas Billing, är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt.

Bild på Johan Bergman, chef Investor Relations. Foto/illustration: Sten Jansin
Johan Bergman

Investor Relations, NCC Group

Besöksadress: Vallgatan 3