Valberedning

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå årsstämman val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till dessa, ordförande på årsstämma samt förslag till revisorer och arvode till dessa.

Valberedningen består av följande:

  • Peter Hofvenstam (ordförande i valberedningen), verkställande direktör Nordstjernan
  • Simon Blecher, förvaltare Carnegie Fonder
  • Tobias Kaj, förvaltare Lannebo Fonder
  • Sussi Kvart, Handelsbanken Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra detta senast den 31 december 2022, via post eller e-post:

NCC AB
Valberedningen
c/o Chefsjuristen
170 80 Solna

E-post: valberedningen@ncc.se

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group