Valberedning

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå årsstämman val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till dessa, ordförande på årsstämma samt förslag till revisorer och arvode till dessa.

Valberedningen består av följande:

  • Viveca Ax:son Johnson (ordförande i valberedningen), styrelseordförande i Nordstjernan AB
  • Simon Blecher, förvaltare Carnegie Fonder och
  • Mats Gustafsson, förvaltare Lannebo Fonder
  • Sussi Kvart, Handelsbanken Fonder

 

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communication, NCC Group