Delårsrapporter 2012

Bokslutskommuniké för 2012, publicerad 30 januari 2013

Delårsrapport januari - september 2012, publicerad 26 oktober

Halvårsrapport januari - juni 2012, publicerad 16 augusti

Delårsrapport första kvartalet 2012, publicerad 27 april

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group