Delårsrapporter 2016

Bokslutskommuniké 2016

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Halvårsrapport 2016

Delårsrapport första kvartalet 2016 1 januari - 31 mars

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group