Finansiell information

I denna sektion hittar du NCC i siffror, låneprogram, NCC Treasury, finansiella mål och utdelningspolicy.

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group