Finansiell information

I denna sektion hittar du NCC i siffror, låneprogram, NCC Treasury, finansiella mål och utdelningspolicy.