Information om våra låneprogram

En del av NCC:s finansiering sker genom utgivande av företagscertifikat och obligationer.

Tillägg till NCC Treasury AB grundprospekt

 Slutliga villkor emitterade obligationer

Bild på Charlotte Lindstedt, NCC Treasury
Charlotte Lindstedt

Finansdirektör, NCC AB, NCC Group