Delårsrapporter 2023

Delårsrapport fjärde kvartalet och helåret 2023

NCC:s delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2023 offentliggjordes tisdagen den 30 januari 2024.

 

Delårsrapport tredje kvartalet 2023

NCC:s delårsrapport för tredje kvartalet 2023 offentliggjordes tisdagen den 31 oktober 2023.

Delårsrapport andra kvartalet 2023

NCC:s delårsrapport för det andra kvartalet 2023 offentliggjordes tisdagen den 18 juli 2023.

Delårsrapport första kvartalet 2023

NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2023 offentliggjordes onsdagen den 26 april 2023.