Illustration Örebro sjukhus

Delårsrapporter 2020

Delårsrapport fjärde kvartalet 2020

NCC:s delårsrapport publicerades den 28/1, 2021  kl 07.10. I samband med publikationen hölls NCC:s presentation.

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

NCC:s delårsrapport publicerades den 6/11 kl 07.10. I samband med publikationen hölls NCC:s presentation.

Delårsrapport andra kvartalet 2020

NCC:s delårsrapport publicerades den 17/7 kl 07.10. I samband med publikationen hölls NCC:s presentation.

Delårsrapport första kvartalet 2020

NCC:s delårsrapport publicerades den 28/4 kl 07.10. I samband med publikationen hölls NCC:s presentation.