Delårsrapporter 2011

Delårsrapport första kvartalet 2011, publicerad 5 maj

Halvårsrapport 2011, publicerad 18 augusti

Delårsrapport tredje kvartalet 2011, publicerad 28 oktober

Bokslutskommuniké för 2011, publicerad 1 februari