NCC:s extra bolagsstämma 2020

I enlighet med styrelsens förslag fattade NCC:s aktieägare vid extra bolagsstämman den 12 november beslut om en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 2,50 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till 16 november 2020 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 19 november 2020.

Vidare fattades beslut om ändring i bolagsordningen, vilken möjliggör för bolaget att genomföra bolagsstämmor genom poströstning och/eller fullmaktsinsamling.

Ett protokoll med fullständiga beslut från den extra bolagsstämman återfinns nedan.

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communication, NCC Group