Bygg badhus där du kan simma lugnt

Vi har tagit fram ett koncept för att bygga badhus som gör det möjligt att förverkliga drömmen om ett nytt badhus på ett tryggt och enkelt sätt. Du kan även överlåta ägande och drift till ansvarsfulla partners, som bidrar till ett levande föreningsliv och aktiviteter för barn och vuxna i alla åldrar.

Vår kompetens och erfarenhet

Badhuset är en av de byggnadstyper som ställs inför störst påfrestningar. Tack vare erfarenhetsåterföringen från tidigare projekt vet vi vilka tekniska lösningar som bäst hanterar de utmaningar som byggandet och driften av ett badhus innebär. För att på bästa möjliga vis säkerställa att tidigare erfarenheter tas tillvara och att varje anläggning lever upp till de tuffa krav som ställs har NCC en specialistavdelning som medverkar i samtliga projekt.

NCC:s badhuskoncept

Med vår breda erfarenhet som grund har vi tagit fram en teknisk plattform för badhus, som garanterar ett tryggt, kostnadseffektivt badhus med beständig kvalitet och effektiv drift.

Tre modeller

Tack vare vår tekniska plattform kan vi nu erbjuda dig tre mycket prisvärda modeller av badhus: Small, Medium och Large. De skiljer sig i dimensionering och innehåll så att du kan välja modell utifrån individuella behov och förutsättningar. Konceptet är utvecklat av NCC:s egen specialistenhet inom badhus i samverkan med andra branschledande aktörer inom bygg, ägande och drift av badanläggningar. Det borgar för en genomtänkt slutprodukt, som också möter dina behov när det gäller logistik och funktion under badhusets hela livscykel.

Design som håller i längden

NCC:s badhus är lika mycket en upplevelse för engångsbesökaren som en arbetsplats för personalen som är där varje dag. Här ska det vara lätt att städa. Materialen ska vara hållbara över tid och logistiken ska fungera. Samtidigt ska badhuset vara roligt, trivsamt, lätt att hitta i och tillgängligt för alla. Hög arkitektonisk ambition och beprövade tekniska lösningar kännetecknar NCC:s badhus. Den höga standarden bidrar till många årsbesök och positiv intäkt under många år framåt.

Nytt sätt att finansiera badhus

I samarbete med Medley har vi tagit fram en paketlösning där du finansierar, bygger och driver ditt nya badhus genom en fast årlig ersättning. Upplägget bygger på offentlig-privat samverkan, OPS, där kommunen ställer krav på vilka funktioner och tjänster som ska tillhandahållas i tjänsten ”badhus”. Medley äger och står för drift och verksamhet under avtalstiden. En genomtänkt affärsmodell säkerställer en korrekt upphandling och ett tryggt avtal flera år framåt. Och du kan förverkliga en badanläggning som bidrar till hälsa och motionsglädje hos besökare i alla åldrar.

Nära samverkan ger bättre resultat

Det finns stora fördelar med att inleda samarbetet redan tidigt i utvecklingsprocessen. Då kan vi lättare hjälpa dig med val av kvalitativa och kostnadseffektiva material, bidra till en välplanerad byggprocess och skapa en bättre slutprodukt. Vi har sett att samverkan i partnering visat sig vara mycket gynnsamt för alla parter vid byggande av badhus. 

Bild på Jonas Wångsell, affärsansvarig badhus, NCC Building. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Jonas Wångsell

Affärsansvarig Badhus, NCC Building