Bygg badhus där du kan simma lugnt

Vi har tagit fram ett koncept för att bygga badhus som gör det möjligt att förverkliga drömmen om ett nytt badhus på ett tryggt och enkelt sätt. Du kan även överlåta ägande och drift till ansvarsfulla partners, som bidrar till ett levande föreningsliv och aktiviteter för barn och vuxna i alla åldrar.

Vår kompetens och erfarenhet

Badhuset är en av de byggnadstyper som ställs inför störst påfrestningar. Tack vare erfarenhetsåterföringen från tidigare projekt vet vi vilka tekniska lösningar som bäst hanterar de utmaningar som byggandet och driften av ett badhus innebär. För att på bästa möjliga vis säkerställa att tidigare erfarenheter tas tillvara och att varje anläggning lever upp till de tuffa krav som ställs har NCC en specialistavdelning som medverkar i samtliga projekt.