Bad- och simanläggning i Varberg

I december 2018 var det byggstartscermoni för Varbergs nya bad- och simanläggning, som NCC ska bygga i partneringsamarbete med Varbergs Fastighets AB.

NCC och Varberg Fastighets AB inledde sitt partneringsamarbete i november 2017 och har sedan dess projekterat byggnationen och enats om riktpriset.

Varberg expanderar och den nya bad- och simanläggningen som kommer att byggas ska vara en aktivitet för invånarna. Den är tänkt att tillgodose deras behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet. Kommunens gamla simhall invigdes i början av 1980-talet och hade ett omfattande renoveringsbehov. Den nya anläggningen kommer att ligga på samma plats som den gamla, som rivits under hösten 2018, och klara av ett besöksantal på cirka 350 000 personer per år.

Det nya badhuset ska innehålla:

  • 50-metersbassäng
  • Undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten
  • Aktivitetsbad med rutschkanor

Bredvid ligger en ishall och ett gym, som kommer att byggas ihop med simanläggningen och dela en cafeteria i mitten. Den andra fasen med markarbeten och byggnation av den nya anläggningen startar vintern 2019 och badhuset beräknas öppna för besökare i augusti 2021. I NCC:s uppdrag ingår även åtgärder i utemiljön, övriga inventarier i badanläggningen och installationsarbeten.

Tryggt och enkelt med NCC:s badhuskoncept

Badhus är en av de byggnadstyper som ställs inför störst påfrestningar. Den nya simhallen är framtagen enligt NCC:s badhuskoncept, som bygger på lång erfarenhet och kunskapsåterföring från tidigare genomförda projekt. 

– Det är roligt att vi nu är igång med byggnationen. NCC har byggt många bad- och simanläggningar i Sverige och genom vårt badhuskoncept delar vi erfarenheter mellan projekten. På så vis kan vi utveckla och bygga simanläggningen optimalt både gällande ekonomiska och tekniskt bästa lösningar, säger Jonas Wångsell, affärsansvarig badhus NCC Building Sweden.

Foto/illustration: Liljewall arkitekter
Varbergs nya simanläggning ur ett interiörperspektiv. Illustration: Liljewall arkitekter

Byggstartscermoni med vatteninslag

Istället för ett traditionellt spadtag genomfördes i december 2018 en byggstartscermoni, där representanter från Varbergs kommun och föreningsliv symboliskt fyllde de blivande bassängerna med de första 3 literna vatten (av totalt 3 500 000 liter i den färdiga anläggningen).
Bild på Jonas Wångsell, affärsansvarig Badhus, NCC Building Sweden.
Jonas Wångsell

Affärsansvarig Badhus, NCC Building Sweden