Bad- och simanläggning i Varberg

NCC har i partnering med Varbergs Fastighets AB utvecklat och byggt Varbergs nya sim- och badanläggning, Pingvinen. Anläggningen omfattar en 50-metersbassäng, undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten och aktivitetsbad med rutschkanor.

I vanliga byggen har vi så kallade drift- och underhållningsrutiner som lämnas till kunden vid överlämningen. Det har vi för badhus också, men det räcker inte bara med en DU-rutin eftersom ett badhus är ett mycket komplext system. Man måste lära sig att ta hand om byggnaden och systemet på rätt sätt, så att det håller.
Jonas Wångsell, chef NCC Badhus

Byggstartsceremoni med vatteninslag

Istället för ett traditionellt spadtag genomfördes i december 2018 en byggstartsceremoni, där representanter från Varbergs kommun och föreningsliv symboliskt fyllde de blivande bassängerna med de första 3 literna vatten (av totalt 3 500 000 liter i den färdiga anläggningen).§