Foto: Kentaroo Tryman
Bild på bassängen i Sjöbos nya simanläggning, med omväxlande grönt kakel och stora fönster som vägg.

Nybyggnad av Sjöbo Simanläggning

Under åren 2014–2016 byggde NCC en ny simanläggning i Sjöbo kommun i Skåne. Projektet genomfördes som totalentreprenad i nära partneringsamarbete med kommunala Sjöbohem.

Den nya anläggningen ligger i anslutning till den befintliga Färsingshallen och Färsingsskolan och omfattar 3 600 kvadratmeter BTA. Badhuset har dimensionerats för 120 000 badande per år.

Anläggningen utformades gemensamt i projektet utifrån ett rumsfunktionsprogram som Sjöbo kommun tagit fram innan upphandlingen. I denna hade man kommit fram till tre grundpelare; simskola, folkhälsa och simklubb. Äventyrsbad valdes aktivt bort. Verksamheten var tidigt med i utformningen av anläggningen vilket medförde att den blev lyckad.

Den nya simanläggningen består av en 25-metersbassäng med tio simbanor godkänd för elittävlingar samt en multibassäng med höj- och sänkbar botten. Båda bassängerna är utrustade med lyftplan för bättre tillgänglighet.

Det finns också en barnbassäng med ett djup på 0-30 centimeter samt en relaxavdelning med två bastuar och en bubbelpool utomhus snyggt nerfälld i det stora soldäcket. Barnpoolen har fina grodor som inbjuder till lek. Grodorna är specialdesignade av arkitekten som ritat anläggningen och återfinns även som ett grafiskt element i Sjöbo simanläggnings logotyp.

Anläggningen innehåller även omklädningsrum, duschutrymmen och cafeteria. Inredningen går i en vacker grön ton som ger en harmonisk atmosfär. Unikt med badhuset är att det inte finns någon källare på anläggningen. Istället har man valt att ha en nedsänkt teknikdel samt fläktrum på andra våningen, dold bakom en vacker fasadklocka.

Byggnadens fasad består av vitmålade prefabricerade betongelement med horisontella ursparningar för att ge fasaden liv.

När Skånekommunen Sjöbo tog beslut om att bygga en ny simanläggning skulle det göras i partnering, något annat alternativ fanns inte.

Man ska komma ihåg att partnering är ett arbetssätt och ingen avtalsform. Just det arbetssättet med gemensam organisation är nyckeln för att lyckas. Vi hade en budget som vi klarade med god marginal. Vi släppte på ”vi och dom” och vi formade ett gemensamt projekt med ett gemensamt mål som löpte under mer än tre år.
Morgan Johnsson, VD Sjöbohem