Sjöbo Simanläggning

Sjöbo simanläggning rymmer 120 000 badande per år och byggs i anslutning till den befintliga Färsingshallen och Färsingsskolan i Sjöbo.

Den nya anläggningen byggs i anslutning till den befintliga Färsingshallen och Färsingsskolan och omfattar 3600 m2 BTA. Badhuset dimensioneras för 120 000 badande per år. Unikt med badhuset är att den byggs utan källare där vattenreningen placeras i en nedsänkt del av byggnaden.

Simanläggningen innehåller en 25 x 21 m bassäng med plats för läktare om 200 personer.

För funktionsnedsatta och simundervisning finns en multibassäng om 16 x 10 m med höj och sänkbart golv.

De minsta barnen har ett eget rum med en lekbassäng om 60 m2.

För relax finns två gemensamma bastur inomhus och en bubbelpool utomhus.

Fakta

  • Projekt: Badanläggning, nybyggnation
  • Kund: Sjöbohem
  • Byggtid: Augusti 2014-Mars 2016
  • Arkitekt: Liljewall Arkitekter
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Samverkansform: Partnering
  • Kontraktssumma: 130 MSEK
Hans Ericsson_1
Hans Ericsson

Affärschef Bad, Vatten & Miljöteknik, NCC Infrastructure