Faluns nya badhus har en viktig roll i kommunen

Bad- och simhallar utgör en viktig roll i samhället - både utifrån ett hälsoperspektiv, men även för att främja simkunnigheten. Samtidigt är bad- och simhallar en av de mest komplexa byggnadstyper att bygga och att underhålla. Falun är en kommun som fattade beslutet om att bygga ett nytt badhus för invånarna. Byggnationen görs tillsammans med NCC.

Lugnet är en av Nordens mest kompletta idrottsanläggningar och ligger i östra delen av Falun. Den befintliga simhallen byggdes 1972 och var i stort behov av renoveringar. I stället för att renovera togs beslut om att bygga ett helt nytt badhus.

-För Falun kommun är Lugnets badhus en mycket viktig satsning. Både för att uppmuntra en hälsosam livsstil men även för att främja simkunnigheten. Vi diskuterade satsningen under lång tid och tog slutligen beslutet att bygga en ny anläggning för att kunna få ett miljövänligt bad med en energieffektiv och modern teknik som underlättar och kostnadseffektiviserar underhållet, säger Anders Nordlund, tf vd för det kommunala bolaget Lugnet i Falun AB (Lufab).

Det nya badhuset byggs i ett partneringsamarbete mellan det kommunala bolaget Lufab och NCC. Arbetet inleddes med projektering under 2019 och i mars 2020 påbörjades byggnationen. Anläggningen ska bli ett attraktivt bad för alla och kommer bland annat innehålla två 25-meters bassänger och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten.

- Det nya badhuset kommer att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter med hela 1 000 kvadratmeter vattenyta. Med det nya badhuset blir Lugnetområdet ett av de mest kompletta områdena för sport och friluftsliv i Norden. Vi ser fram emot att Faluborna får ta ett första dopp i det nya badhuset under senare delen av 2022, säger Tomas Jons, fritidschef i Falu kommun.

Badhus är en av de byggnadstyper som ställs inför störst påfrestningar på grund av de byggnadsfysiska utmaningarna som ett badhus omfattar. NCC har tagit fram en teknisk plattform för badhus som garanterar ett tryggt, kostnadseffektivt badhus med beständig kvalitet och effektiv drift.

- Bad- och simhallar är stora investeringar för en kommun och en sådan typ av byggnation som en kommun gör väldigt sällan. De senaste tio åren har NCC byggt 12 badhus runt om i Sverige och den erfarenheten och kunskapsåterföring använder vi nu här i Falun, säger Olle Andersson, affärschef Uppsala / GävleDala, Building Sverige.

När NCC bygger badhus görs det i samverkansformen partnering med stora fördelar redan tidigt i processen.

- Genom att vi gemensamt arbetar med våra kunder från start, även under planeringsfasen, så underlättar det när vi kommer till produktionsfasen. I nära samarbete med Lufab bygger vi en modern anläggning i Falun, med höga krav på miljö- och energieffektivitet och beprövade tekniska lösningar. Materialen ska vara hållbara över tid och den höga standarden ska bidra till många årsbesök och positiv intäkt för kommunen under många år framåt, säger Olle Andersson.

Olle Andersson

Affärschef, Uppsala/GävleDala, NCC Building Sweden