Foto: Fotograf Ulf Palm AB
Flygbild över Faluns nya badhus.

Faluns nya badhus

Bad- och simhallar utgör en viktig roll i samhället - både utifrån ett hälsoperspektiv, men också för att främja simkunnigheten. Samtidigt är bad- och simhallar en av de mest komplexa byggnadstyper att bygga och att underhålla. Falun är en kommun som fattade beslutet om att bygga ett nytt badhus för invånarna. Byggnationen gjordes tillsammans med NCC.

Lugnet är en av Nordens mest kompletta idrottsanläggningar och ligger i östra delen av Falun. Den befintliga simhallen byggdes 1972 och var i stort behov av renoveringar. I stället för att renovera togs beslut om att bygga ett helt nytt badhus. Med det nya badhuset är Lugnetområdet ett av de mest kompletta områdena för sport och friluftsliv i Norden.

-För Falun kommun är Lugnets badhus en mycket viktig satsning. Både för att uppmuntra en hälsosam livsstil men även för att främja simkunnigheten. Vi diskuterade satsningen under lång tid och tog slutligen beslutet att bygga en ny anläggning för att kunna få ett bad med en energieffektiv och modern teknik som underlättar och kostnadseffektiviserar underhållet, säger Anders Nordlund, tf vd för det kommunala bolaget Lugnet i Falun AB (Lufab).

Det nya badhuset byggdes i ett partneringsamarbete mellan det kommunala bolaget Lufab och NCC. Arbetet inleddes med projektering 2019 och 2022 kunde Faluborna ta sina första dopp i det nya badhuset, som med hela 1 000 kvadratmeter vattenyta bland annat innehåller två 25-meters bassänger och en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. 

Badhus är en av de byggnadstyper som ställs inför störst påfrestningar på grund av de byggnadsfysiska utmaningarna som ett badhus omfattar. NCC har tagit fram en teknisk plattform för badhus som garanterar ett tryggt, kostnadseffektivt badhus med beständig kvalitet och effektiv drift. När NCC bygger badhus görs det i samverkansformen partnering med stora fördelar redan tidigt i processen.

Bilder från det färdiga badhuset, foto: Fotograf Ulf Palm AB
Bilder från byggtiden, foto: NCC