Bild på en skolgård med elever och en grå skolbyggnad.

Ny simhall i Filipstad

Tillsammans med Filipstads kommun bygger NCC en ny simanläggning i Filipstad. Uppdraget baseras på NCC:s badhuskoncept och är en totalentreprenad som utförs i partnering.

1971 invigdes den förra simhallen i Filipstad som nu ersätts av en ny modern anläggning. Simhallen får en 25-meters bassäng med sex banor, en multibassäng för simundervisning och rehab, ett familjebad och en avdelning med bastu och varmpool. I entrédelen placeras café, reception och omklädningsrum.

Tryggt och hållbart med NCC:s badhuskoncept

Anläggningen baseras på NCC:s badhuskoncept som bygger på lång erfarenhet och kunskapsåterföring från tidigare genomförda projekt. Konceptet garanterar ett tryggt, kostnadseffektivt badhus med beständig kvalitet och effektiv drift. Stort fokus är energieffektiva lösningar, till exempel optimeras ventilation och vattenrening. Dessutom installeras solceller. 

Närmast tar NCC med sig erfarenheter från simhallen i Säffle, som har Värmlands första 50-metersbassäng av stål. I Filipstad pågår även byggnationen av en ny skola och idrottshall, vilket ger synergier mellan projekten som håller kostnader nere. 

Samverkan för bästa resultat

Projektet genomförs i partnering. I en första fas har NCC och Filipstads kommun tillsammans planerat och projekterat och tagit fram ett riktpris för den nya simhallen. Genom att inleda samarbetet redan tidigt i utvecklingsprocessen skapas bättre förutsättningar att göra kloka val av kvalitativa och kostnadseffektiva material, det bidrar till en välplanerad byggprocess och skapar en bättre slutprodukt.

Från rivning till ny simhall

Den nya anläggningen placeras på samma plats som den tidigare vid Spångbergshallen. NCC startade med att riva den gamla simhallen i december 2021. Byggstart för den nya simhallen skedde våren 2022. Under vår och sommar har markarbeten utförts med fundament, kantbalkar och armering av ny platta. Hösten 2022 fortsätter arbetet med att bygga mer på själva huset som ska bli nya simhallen. I slutet av 2023 beräknas simhallen stå klar.

Vi satsar på folkhälsan och vill skapa en simhall som håller för kommunens invånare i flera generationer. Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med NCC och är trygga med deras kompetens kring att bygga simhallar och badanläggningar.
Åsa Hååkman Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Filipstad
Emilia Carlman

Produktionschef, NCC Building Sweden