Filipstads nya F-3-skola och idrottshall

NCC bygger tillsammans med Filipstads kommun en ny skola med plats för 360 elever och en idrottshall centralt i Filipstad. Det kommer att vara en skofri skola med moderna och väl anpassade lärmiljöer. En skola för idag och imorgon genom samarbete i partnering.

Den nya skolan uppförs centralt i Filipstad, på ett område där det har stått en skola tidigare. Byggstart sker i början av 2021 och skolan beräknas vara färdigställd i slutet av 2022.

Trygga lärmiljöer med barnen i centrum

Det blir en skofri skola med god innemiljö och välplanerade ytor för undervisning och kreativitet. I mitten av skolan kommer det bli stora öppna ytor för samvaro och fritids, samt mindre bås för avskärmning.

Skolan byggs i tre plan och kommer att rymma 360 elever i förskoleklass, årskurs 1-3 och grundsärskola. Skolan uppförs enligt Miljöbyggnad nivå Silver och på taket placeras solceller. 

  • På det första planet skapas gemensamma utrymmen med bland annat matsal och mottagningskök.
  • Plan två har plats för förskoleklasser, årskurs ett och särskolan.
  • Högst upp blir det klassrum för årskurs två och tre samt lokaler för slöjdundervisning.

Mer rörelse i nya idrottshallen

En ny idrottshall kommer att byggas i anslutning till Spångbergshallen.På andra sidan skolgården byggs en ny idrottshall för skolverksamhet, men även för föreningslivet. Idrottshallen får en idrottsplan, fyra omklädningsrum, läktare i två plan med plats för 480 åskådare och en cafeteria vid matchspel. 

Skolor byggs bäst genom grupparbete

Uppdraget är en totalentreprenad och samarbetet sker i partnering, där NCC och Filipstads kommun löser uppdraget i en öppen dialog med projektets bästa i fokus. Samarbetet inleddes i maj 2019.

NCC är en av Sveriges största skolbyggare och dessa erfarenheter tar vi med oss till Filipstads nya skola. Under projekteringen har vi arbetat i nära samarbete med representanter från verksamheten och se fram emot att få bygga framtidens lärmiljöer som möter behoven hos både elever och pedagoger.
Sandra Björn, projektchef NCC Building Sweden
Interiör Filipstads skola, Sweco
Sandra Björn

Projektchef, NCC Building Sweden