NCC bygger med energibesparande värmeteknik i Spångbergshallen i Filipstad

Nyligen fylldes alla fyra bassänger i Spångbergshallen i Filipstad, med totalt 560 kubikmeter vatten. Ett badhus byggs för att hålla i många år och Filipstads kommun ställde höga krav på energieffektivitet för den framtida driften av badhuset i upphandlingen.

I projektet för den nya Spångbergshallen har NCC tillsammans med Filipstads kommun arbetat med flera nya energieffektiva lösningar. Utöver optimerad ventilation, ventilerande skvalprännor, vattenrening och solceller på simhallens yttertak så har man också arbetat med pooltäckning upphängt över stora bassängen och ett nytt energibesparande värmesystem där värme flyttas och återvinns inom byggnaden för att öka energieffektiviteten.

– ­Filipstads kommun är drivande och lägger stort fokus på energieffektivisering, vilket vi välkomnar och uppskattar. Eftersom vi har flera badhusprojekt på gång i regionen just nu kan vi hela tiden utveckla vårt erbjudande och kan verkligen skruva på detaljerna för att få en så bra slutprodukt som möjligt på plats, säger Hampus Levén, segmentsansvarig för badhus på NCC.

Bassängerna har byggts i stål som har en längre livslängd och är ett mer underhållsfritt material än kakel. NCC har även installerat en värmepump för att flytta värme inom byggnaden, från utrymmen med kylbehov till andra delar där det finns behov av uppvärmning. Värmepumpen tar dessutom tillvara överskottsvärme från avluften, som i stället för att släppas ut kan återanvändas inom byggnaden.

­– På detta sätt minskas behovet av köpt energi och pengar kan sparas i förvaltarskedet av badhuset. Värmepumpen använder ett naturligt köldmedium i form av CO2, vilket gör att anläggningen säkras mot framtida regleringar som syftar till att fasa ut syntetiska köldmedier, säger Henrik Olsson, energispecialist på NCC Teknik & Hållbarhet.

I början av 2024 ska den nya simhallen i Filipstad slutbesiktigas och lämnas över till Filipstads kommun. Förutom Spångbergshallen har NCC ytterligare sju pågående badhusprojekt i projektering eller produktion. NCC har de senaste 10 åren färdigställt 18 badhus/simhallar i Sverige. Utöver detta har vi tre avlämnade och tre pågående projekt i våra nordiska grannländer.