Bild på Rosengårdsbadets inomhusbassäng, med kritvita väggar och fönster som släpper in ljus från vänster.

Rosengårdsbadet Malmö

Rosengårdsbadet är en modern simanläggning med fokus på simundervisning.

I anslutning till befintlig utomhusbassäng har ett nytt badhus med en undervisningsbassäng byggts.

Den inbyggda 25-metersbassängen är inte öppet för allmänheten hela året. Fokus är simundervisning för stadsdelsinvånarna. Huvudsyftet har varit att inomhusbassängen ska användas av skolor och simföreningar under perioden september till maj. Sommartid är hela badet öppet för allmänheten.

Badet är en modern anläggning där stor vikt har legat på att göra konstruktionen med lång livslängd. Det innebär till exempel att man valt murade innerväggar för omklädningsrummen och en uppbyggnad av ett ventilerat utrymme mellan under- och yttertak för att säkerställa fuktbalans samt undvika problem och skador på grund av kondens, som annars är vanlig i badhus.