Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Att spränga är att hantera oerhörda krafter

Få yrken innehåller så mycket spänd nervositet som att vara sprängare. Det vet Jim Jonsson som blev utsedd till Årets Bergsprängare 2014 och som sedan många år är sprängarbas på NCC Industry.

Så lever pilgrimsfalkarna i NCC:s täkt

Tvärtemot en vanlig uppfattning att täkter skär sår i naturen kan många täkter skapa biologisk mångfald och vara habitat åt arter som annars haft svårt att etablera sig. Ett exempel på det är pilgrimsfalken. Ett par falkar bor sedan flera år i en NCC-täkt i södra Sverige och i våras fick paret ungar.

Spadtag för ny högstadieskola i Katrineholm

Nya Järvenskolan ska ge 1 300 högstadieelever moderna och flexibla skollokaler. Första spadtaget togs den 14 augusti av representanter från skolan och Katrineholms kommun tillsammans med det kommunala bostadsbolaget KFAB och NCC.

NCC bygger nytt parkeringsgarage i Järva krog

Som en del i utvecklingen av den nya Kvartersstaden i Järva krog bygger NCC ett nytt parkeringshus i området. Det innebär inte bara fler parkeringsplatser utan även mer service i området när Bilprovningen, en fordonsfirma och Brödernas hamburgerrestaurang flyttar in i parkeringshusets bottenplan.

Listig idé räddade rödlistad vattenväxt

Också i stora projekt finns mindre frågor att lösa. I arbetet med Östra länken i Luleå – Årets bygge 2017 – hade NCC:s platschef Erik Sandström i uppgift att rädda den mycket sällsynta och rödlistade vattenväxten barklöst sträfse. Lösningen var lika enkel som genial.

NCC lyfter upp affärsutveckling i koncernledningen med Ylva Lageson

NCC lyfter upp affärsutveckling i koncernledningen med Ylva Lageson som Head of Operations Development and IT (ODIT). Den nya koncernledningsfunktionen ska utifrån vad projekten behöver utveckla NCC:s processer och arbetssätt, driva NCC:s strategiarbete samt IT och digitalisering. Som ny strategichef under Ylva Lageson utses Fredrik Vernersson som idag arbetar inom turnaroundverksamheten på McKinsey & Company.

NCC och bostadsministern diskuterar initiativ för fler kvinnor i branschen

Regeringen har som mål att minst 25 procent av dem som anställs inom bygg- och anläggningsbranschen år 2030 ska vara kvinnor. Under torsdagen besökte bostadsminister Peter Eriksson NCC för ta del av och diskutera hur både byggföretagen själva och regeringen kan arbeta för att öka antalet kvinnor i en bransch där cirka 80 procent är män.