Hercules elektriska pålkran ger bättre arbetsmiljö

Utvecklingen och användningen av eldrivna arbetsmaskiner ökar. NCC:s dotterbolag Hercules Grundläggning har en nyutvecklad pålkran som drivs med el. Den är bra för miljön – men också för arbetsmiljön tack vare lägre ljud och inget avgasutsläpp.

I våras levererade tyska Liebherr världens första elektriska räckviddspålkran till NCC:s dotterbolag Hercules Grundläggning. Den har redan hunnit användas i ett flertal olika projekt i Sverige och är uppbokad hela hösten.

Utöver att den nya eldrivna maskinen inte genererar koldioxidutsläpp har den en stor fördel i att den ger en bättre arbetsmiljö.  Pålkranen är nämligen förhållandevis tyst, och tack vare att den drivs med el i stället för diesel avger den inte några utsläpp.

Naturligtvis avger själva pålningen ljud men maskinen har ingen dieselmotor som brummar eller vibrerar. Mats Andersson är en av Hercules mest erfarna maskinförare. Han har kört den batteridrivna pålkranen i de projekt där den hittills har använts.

– För min del uppskattar jag att maskinen är tyst och inte avger några avgaser. Det betyder bättre arbetsmiljö både för mig och mina kolleger som jobbar utanför maskinen, säger han.

Lyckad bullerdämpning

Ett av projekten där maskinen använts är kvarteret Spanjoletten i stadsdelen Majorna i Göteborg. Där bygger NCC bostäder på uppdrag av HSB. Hercules fick förtroendet att utföra grundläggning med drygt 400 betongpålar.

– Projektet har en uttalad miljöprofil och därför passar det bra att den batteridrivna pålkranen används här. Det tycker både vi och HSB, säger Linnea Bergman, som är NCC:s platschef med ansvar för markarbetena.

Hon är övertygad om att fossilfria arbetsmaskiner kommer att bli en vanligare syn på svenska byggarbetsplatser i framtiden. Men i detta projekt ville hon inte bara ge Hercules en eloge för att pålningen utförs med en batteridriven pålkran utan också för de åtgärder som vidtagits för att bullerdämpa pålningen.

– Även om den batteridrivna pålkranen har en tyst elmotor kan inte nedslagningen av pålar utföras ljudlöst. Genom att bland annat montera en ljudabsorberande matta runt hejaren har Hercules lyckats sänka ljudnivån rejält, vilket betyder väldigt mycket för de människor som bor och arbetar i intilliggande kvarter, säger Linnea Bergman.

Elektrisk pålkran Liebherr LRH100 Unplugged

  • Första elektriska räckviddspålkranen i världen
  • Lågt motorljud, avger inga avgaser
  • Batteriet laddas från uttag med strömstyrka 63A
  • Laddningstid ca 4, 5 tim
  • Drifttid fulladdat batteri ca 6 tim, men kortare vid mycket ”larvning”
  • Kan laddas och utföra pålning samtidigt. Maskinen körs då med strömkabeln inkopplad. Maskinen kan även utrustas med ett andra batteri.
  • Klarar att hantera 8 ton tunga pålar i längder upp till 19 meter och har samma kapacitet som en dieseldriven kran
  • Konstruerad för att kunna arbeta i temperaturer mellan -25°C och och +40°C
  • Dyrare i inköp men billigare i drift.
  • Beräknad besparing ca 14 000 liter diesel/år (35 ton koldioxid per 1 500 arbetstimmar).