Illustration: Mondo arkitekter

Spadtag för ny högstadieskola i Katrineholm

Nya Järvenskolan ska ge 1 300 högstadieelever moderna och flexibla skollokaler. Första spadtaget togs den 14 augusti av representanter från skolan och Katrineholms kommun tillsammans med det kommunala bostadsbolaget KFAB och NCC.

– Eleverna är i fokus i nya Järvenskolan som blir en skola i framkant både pedagogiskt och arkitektoniskt. Skolan bidrar till att framtidssäkra Katrineholm och blir den första nybyggda skolan i kommunen på 50 år, säger Marcus Sandlund, affärschef NCC Building Sweden.

Kommunen tog beslut redan 2014 om att bygga Järvenskolan och samarbetet mellan KFAB och NCC inleddes 2018. Projektet genomförs i samverkan och omfattar en ny skolbyggnad på cirka 8 500 kvadratmeter som ska samla Katrineholms högstadieelever under ett tak. I en andra etapp ska den befintliga Tallåsskolan byggas om och moderniseras och kommer med ett större glasparti att länkas samman med tillbyggnaden.

– Järvenskolan byggs för att vara en trygg plats för lärare och elever och anpassas för moderna undervisningsmetoder. Vid spadtaget lyfte eleverna att de hoppas att skolans lokaler bidrar till att det blir lättare att koncentrera sig och att luften blir bra, säger Anders Bürger, projektchef NCC Building Sweden.

Och förutsättningarna för bra inomhusmiljöer finns, projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver för höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Hänsyn till pågående verksamhet och befintlig skolbyggnad

Den befintliga skolverksamheten kommer att vara i drift under hela byggtiden, vilket innebär att det kommer vara viktigt med hänsyn, säkerhet, provisorier, installationsfunktioner och att minimera störande arbeten under byggtiden.

Stor hänsyn tas också till den gamla skolan och dess utformning.

– Vi anlitar särskild kompetens inom området för att det ska blir bra. Skolans stomme börjar att monteras under vecka 50 och redan då kommer vi att kunna ana hur den nya skolans volym och gestaltning ter sig i sin omgivning, säger Anders Bürger.

Smygstartat med nya idrottshallen

I projektet ingår även en ny idrottshall med tillhörande omklädningsrum för att möta det ökade elevantalet när skolan byggs ut.

– Vi smygstartade med idrottshallen redan innan semestern. Idag monteras taket på hallen och vi schaktar i marken för skolan, avslutar Anders Bürger.

Läs pressrelease.